Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Huvudmeny
Fågelholk vid fågeltornet vid RalångenEtt gott liv i en hållbar kommunBlåbär

Informationsträff om byggnationen av Tallbackaskolan

2018-01-12

Nu är det snart dags att påbörja byggnationen av nya Tallbackaskolan med plats för förskola, förskoleklass och årskurs 1-3.

 

Vill du ha svenska flaggan? Nu kan privatpersoner ansöka om en svensk flagga.

2017-12-22

Stiftelsen Sveriges Nationaldag och dess länskommitté kommer i likhet med tidigare år att den 6 juni dela ut ett antal flaggor gratis. Dessa delas ut för enskilt bruk och till föreningar.

Sista ansökningsdag är 15 april 2018.

Enskilt bruk

Ansökningsblankett gällande flaggor för enskilt bruk ska skickas till: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Landshövdingen 
551 86 Jönköping

application/pdf Ansökan enskild 2018 (103,22 kB)

Välkommen att kontakta kommunen för mer information eller frågor. 

 

Kommunens öppettider under jul och nyår

2017-12-21

 

 

Granskning detaljplan för kvarteret Rödklinten m.fl. i Aneby tätort

2017-12-13
Rödklinten

Kvarteren Rödklinten och Röllikan omfattas av prickmark vid gränsen till kommunens fastighet, i gällande detaljplan med bestämmelsen Allmän platsmark, Park. Prickmarken (mark där byggnad inte får uppföras) upptar en sträcka på sex meter längs fastighetsgräns och detta är en relativt stor yta av respektive fastighet. Denna restriktion innebär svårigheter att på lämplig plats uppföra en komplementbyggnad och därmed använda tomtmarken på bästa sätt.

Planförslaget innebär främst en minskning av prickmark från sex meter till en meter.  

 

Läs och ta del av planförslaget under ’Pågående planarbeten’

 

Granskning av detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort

2017-12-13
järnväg

För Aneby kommun är det av stor vikt att kunna möjliggöra företagande och verksamhetsutveckling i anknytning till Aneby stationsområde och därmed också främja ett ökat användande av kollektivtrafik samt ökad gång- och cykeltrafik. Södra stambanan är en stor tillgång för kommunen och för många verksamheter är närheten till järnvägen mycket positiv för många verksamheter. Ett utökat och förbättrat användande av stationsområdet i Aneby tätort är nödvändigt för kommunens framtida utveckling. Ta del av planförslaget under 'Pågående planarbeten'

 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]