Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning
Huvudmeny
SkolfönsterElever

Barn och utbildning

Barnomsorg och skola är en av kommunens viktigaste kärnverksamheter. I Aneby kan barnen växa upp i en trygg miljö och med en bra skola. Här finns förskolor, fritidshem, grundskolor och särskola. Och överallt är målet detsamma; det ska vara roligt att lära!

Skolor och förskolor i Aneby kommun

Skolor och förskolor i Aneby kommun

Senast kontrollerad: 2016-10-07.

Hur är det att jobba i Aneby kommun?

Möt Cecilia på Parkskolans förskola, samt Annelie och Anna-Lena på Parkskolans fritidshem och hör dem berätta om hur det är att jobba här i kommunen.

 

Aneby kommuns framgångsrika arbete inom skolan

Bosse Rofors, kommunens barn- och utbildningschef, besökte SKL (Sveriges kommuner och landsting) i höstas. Där berättade han om det 6 års långsiktiga och systematiska förbättringsarbete som skett inom skolan. Här nedanför kan du se och lyssna på föredraget.

Filmen är hämtad från SKL.se.

Tallbackaskolan det nya namnet på Svartåskolan

Omröstningen kring vad Svartåskolan ska heta framöver är nu avslutad och 46% av de som varit med och röstat tycker Tallbackaskolan vore ett utmärkt namn på skolan.

Aneby med som bra exempel när utbildningministern Gustav Fridolin besöker länet

Utbildningsministern Gustav Fridolin kantas av

Kommunstyrelsens ordförande Lars Erik Fälth tillsammans med utbildningsministern Gustav Fridolin,  barn- och utbildningschefen Bo Rofors och barn- och utbildningsutskottets ordförande Robert Jansson 

Alla kommuner i länet var under måndagen inbjudna av utbildningsdepartementet för en regional träff om skolutveckling. Aneby var den kommun som lyftes fram som ett gott exempel efter de goda resultaten som man fått i SKL:s rapport öppna jämförelser. 

Nya förskolan tar form – byggstart i maj

Liten flicka som kikar genom ett förstoringsglas

Verksamhetens behov och önskemål har varit ledstjärnan genom hela projektet. 

Den första etappen i projektet "byggnation av framtidens skola i Aneby" är om- och tillbyggnaden av två förskoleavdelningar på Parkskolan. I mitten av maj kommer man troligtvis börja bygga och målsättningen är att den nya byggnaden ska kunna börja användas av verksamheten i januari 2016. 

Fria pendlingsresor

Vägskylt Aneby-Högskolan

Nu har du som är bosatt i Aneby kommun och ska studera på högskola eller universitet i höst, möjlighet att få din skolresa betald. Aneby kommun står då för hela din resekostnad för kollektivresor, till och från skolan.

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]