Språkval
Här är du: Startsidan » Barn och utbildning » Elevhälsan
Huvudmeny

Elevhälsan

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Skollagen säger att varje skola ska ha skolsköterska och skolläkare. Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt.

Skolhälsovården ska vara förebyggande. Vi ska följa hälsoutvecklingen och uppmärksamma brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden tills de lämnar gymnasiet.

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsans roll är därför också att i samarbete med annan personal på skolan bidra till en god lärmiljö för eleverna - det handlar om fysisk och mental hälsa, men även elevernas delaktighet och personliga utveckling. Det kräver lyhördhet för varje barns välbefinnande och behov, med elevernas hälsa i fokus.

I elevhälsan finns skolsköterskorna Katarina Krentzel och Noomi Axelsson  samt kurator Martina Olsson och skolpsykolog Catherine Rofors 

Senast kontrollerad: 2013-04-09.

Länkar till andra webbplatser

Länk till personal på Barn- och utbildningsavdelningen
Politiker Barn- och utbildningsutskottet
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]