Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Gator, park och trafik
Huvudmeny
GatubelysningEtt gott liv i en hållbar kommunSvartåparken

Gator, park och trafik

Trafiksäkerhetsfrågor

Tillsynsnämnden har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i kommunen. Lokala trafikföreskrifter tas fram som reglerar bland annat parkering, hastighet och enkelriktning inom tättbebyggt område. 

Arbete görs också förebyggande för att förhindra trafikolyckor genom kampanjer och mätningar, information i skolor med mera.

Skötsel av gator, parker och torg

Tekniska enheten  ansvarar för skötseln av gator, parker och torg, liksom snöröjningen med undantag av genomfartslederna, där Trafikverket har ansvaret. Det gäller Storgatan, Köpmansgatan, Jönköpingsvägen, Grännavägen samt Skolgatan från Storgatan till stationen. 

Grävtillstånd

För att få tillstånd att gräva i kommunens gator krävs ett grävtillstånd. Formulär att fylla i för detta finns här.

Senast kontrollerad: 2017-03-15.

Felanmälan

Följande områden kan du felanmäla via länken nedan: 

  • gatubelysning
  • gator och trafik
  • lekplatser
  • badplatser
  • park- och grönområden

Så fort en felanmälan är gjord, går ett automatiskt sms och e-postmeddelande till ansvariga. Ser du att det redan finns en felanmälan på det du tänkt rapportera, behöver du inte skicka ytterligare en.

Din felanmälan lämnar du här...

Marknadsdagar under 2017

Aneby marknad: 
Kontakt: Tomas Forsberg, telefon 0380-403 25, mobil 070-333 62 56

Lommaryd marknad: fredag 28 juli
Kontakt: Lars-Erik Widell, telefon 0380-411 11, mobil 0706-01 45 98
Johan Nilsson, mobil 0739-59 33 91
Webbplats Lommaryds IF
E-post: lommarydsmarknad@gmail.com

Vireda nostalgi och marknad:
Kontakt: Theres Eklund, tel. 070-273 10 37

Adelöv marknad:

Åsens by:

Tider kommer inom kort...

P-skivan införs i Aneby

P-skivan, eller Parkeringsskivan, används för tidmätning på allmän parkering. Den gäller på alla tidsbegränsade parkeringar, där parkeringsskylten har en tilläggstavla "P-skiva".

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]