Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Individ och familj » Familjefrågor » Familjehem/kontaktfamilj
Huvudmeny

Familjehem/kontaktfamilj

Ett familjehem eller en kontaktfamilj kan ge möjligheter för barn och föräldrar att hitta tillbaka till varandra och en förtroendefull och trygg relation. För Myndighetsenheten är familjehem/kontaktfamiljer ett viktigt redskap och en stor tillgång.

Skillnaden mellan familjehem och kontaktfamilj

I ett familjehem bor barnet hos en annan familj än sin egen. Hur länge barnen bor där kan variera beroende på behovet och anledningen till placeringen. I en kontaktfamilj bor barnet tillfälligt och vanligtvis regelbundet under till exempel en till två helger per månad. Övrig tid kan kontaktfamiljen finnas som stöd genom telefonsamtal eller besök.

Placering i familjehem eller hos en kontaktfamilj bedöms alltid med utgångspunkt från det aktuella behovet. I båda fallen är det dock viktigt att det finns ett samarbete mellan familjehem/kontaktfamilj och barnets föräldrar eller andra viktiga personer i barnets närhet.

Hur blir man familjehem/kontaktfamilj?

Den grundläggande förutsättningen är självklart att du vill göra en insats och att man inom familjen är överens om att ta emot ett barn i det gemensamma hemmet.

Anmäl ditt intresse med hjälp av blanketten:

Du får sedan träffa en socialsekreterare som berättar mer om vad uppdraget innebär och vilka ersättningar och avtal som gäller.

Tillbaka

Senast kontrollerad: 2012-03-20.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]