Språkval
Här är du: Startsidan » Individ och familj » Familjefrågor » Familjehem/kontaktfamilj
Huvudmeny

Familjehem/kontaktfamilj

Ett familjehem eller en kontaktfamilj kan ge möjligheter för barn och föräldrar att hitta tillbaka till varandra och en förtroendefull och trygg relation. För Myndighetsenheten är familjehem/kontaktfamiljer ett viktigt redskap och en stor tillgång.

Skillnaden mellan familjehem och kontaktfamilj

I ett familjehem bor barnet hos en annan familj än sin egen. Hur länge barnen bor där kan variera beroende på behovet och anledningen till placeringen. I en kontaktfamilj bor barnet tillfälligt och vanligtvis regelbundet under till exempel en till två helger per månad. Övrig tid kan kontaktfamiljen finnas som stöd genom telefonsamtal eller besök.

Placering i familjehem eller hos en kontaktfamilj bedöms alltid med utgångspunkt från det aktuella behovet. I båda fallen är det dock viktigt att det finns ett samarbete mellan familjehem/kontaktfamilj och barnets föräldrar eller andra viktiga personer i barnets närhet.

Hur blir man familjehem/kontaktfamilj?

Den grundläggande förutsättningen är självklart att du vill göra en insats och att man inom familjen är överens om att ta emot ett barn i det gemensamma hemmet.

Anmäl ditt intresse med hjälp av blanketten:

Du får sedan träffa en socialsekreterare som berättar mer om vad uppdraget innebär och vilka ersättningar och avtal som gäller.

Tillbaka

Senast kontrollerad: 2012-03-20.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]