Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Jobba hos oss » Dina jobbarkompisar » Det finns många möjligheter i en liten kommun!
Huvudmeny

Det finns många möjligheter i en liten kommun!

Hur länge har du arbetat i Aneby kommun?

Sedan augusti 2005, så det är nu åtta år.

Veronica Åberg

Hur ser din bakgrund ut?

Jag har arbetat i den kommunala sektorn hela mitt yrkesverksamma liv. Jag läste till förskollärare på förskoleseminariet i Norrköping och blev färdig förskollärare 1970. Jag arbetade sedan som förskollärare i barngrupp i 15 år. Ett roligt och stimulerande yrke, som ger så mycket tillbaka. Jag har alltid haft ett genuint intresse för barn och var en riktig dockflicka som liten. Efter ett antal år blev jag uppmuntrad att söka en cheftjänst för en förskola och sedan rullade det på med fortsatt arbete som barnomsorgsassistent och barnomsorgskonsulent inom Norrköpings kommun. I början av 90-talet var det ekonomisk kris och drygt 500 medarbetare skulle bort i Norrköpings kommun. Alla mellanchefer togs bort och vi fick söka nya tjänster i en bantad organisation. Jag sökte då en tjänst som programansvarig för barnomsorgen i första hand och fick detta. Sedan gick det några år och en söndag ringde kommundirektören i Norrköping och undrade om jag kunde tänka mig att bli administrativ chef i Norrköpings kommun. Jag fick fundera lite på saken för det innebar att jag skulle bli chef över mina gamla kollegor. Jag tackade ja, och fick en tjänst som dels innebar att jag blev chef över kommunstyrelsens kansli samt Rådhusets cafeteria och vaktmästeri, dels att jag blev chef över kommunens teknik- och serviceorganisation med lönekontor, upphandlare, administrativt stöd, stadsarkiv, IT, kost, familjerådgivning och överförmynderi. Den delen av tjänsten innebar att vara chef över de åtta enhetscheferna som ingick i teknik och service.

Hur kommer det sig att du ville bli kommunchef?

Jag har bra erfarenheter från min tid i Norrköpings kommun. Jag fick hela tiden nya utmaningar och växte och fick bra feedback. De trodde på mig och det fick mig att känna att ”det här kan jag”. Jag fick en förståelse för det politiska system som en kommun är och för den växelverkan och nära samarbete som måste finnas mellan politiker och tjänstemän.
Jobbet i Aneby sökte jag på vanligt vis, genom att skicka en ansökan. Jag hade fördelen att jag tidigare jobbat nära politiken och har erfarenhet av att leda chefer. 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

Det är spännande för det vet jag aldrig!
Mitt uppdrag är att arbeta med kommunstrategiska frågor som styrning, ledning och utveckling. Enkelt sett kan jag dela in arbetet i två delar, dels det interna administrativa arbetet med den politiska ärendehanteringen med beredningar och politiska sammanträden samt ledningsarbete tillsammans med cheferna i min ledningsgrupp. Det tar en stor del av min arbetstid. Till detta kommer det egna dagliga administrativa arbetet på kontoret då jag svarar på mejl, pratar i telefon, tar emot besök, planerar möten och handlägger ärenden till politiken. Jag har ingen sekreterare
som de flesta kommunchefer har i andra kommuner, utan jag får vara min egen.
Den andra delen av min roll som kommunchef består i att företräda Aneby kommun i olika externa sammanhang och kontakter som t.ex. Regionförbundet, Höglandets kommunalförbund, Landstinget, Aneby Näringsliv, statliga myndigheter och inte minst i samarbete med länets övriga kommuner.
Det roligaste med mitt arbete är de sociala sammanhang jag ingår i med mycket kontakt med människor. Jag får vara delaktig i samhällsutvecklingen och vara med och påverka. Att jobba nära politiken är spännande.

Vilken är den viktigaste egenskapen att besitta för att göra ett bra arbete som kommunchef?

Det är att bygga det goda samtalet och det goda ledarskapet. Jag jobbar väldigt mycket tillsammans med kommunalrådet Lars-Erik Fälth, det är viktigt att vi har förtroende för varandra, ha respekt för varandras uppdrag och att vilja varandra väl. Vi har olika uppdrag men måste sträva åt samma håll för kommunens bästa. Ingen får undergräva den andre. Detta gäller även det interna arbetet där jag måste arbeta nära övriga chefer och tjänstemän för att kunna leda ett framgångsrikt arbete för Aneby kommun.

När känner du dig mest uppskattad i ditt arbete?

När jag får feedback från min ledningsgrupp eller spontant från någon medarbetare.
Hur ser du på samarbetet med kollegor och andra yrkesgrupper i kommunen?
Jag är beroende av att ha ett gott samarbete med kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth och andra politiker. Jag är också är beroende av mina avdelningschefer och övriga chefer, och alla medarbetare i organisationen. Jag är beroende av att alla gör ett gott arbete på samma sätt som övriga är beroende av att jag som högsta chef gör ett bra arbete.

Finns det något särskilt minne som du bär med dig av ditt arbete hittills i kommunen som du kan dela med dig av?

Ja, flera! Jag har jobbat mycket under åren med att lyfta fram chef- och ledarskapet i kommunen. Det är en viktig fråga som jag upplevde inte hade så hög status när jag började 2005. Jag har försökt stärka cheferna i att vara chefer och stå för vikten av det goda ledarskapet. Ett framgångsrikt ledarskap föder ett framgångsrikt medarbetarskap som i sin tur leder till bra verksamhet för våra kommuninvånare. Styrning, ledning och utveckling på alla nivåer är viktiga frågor för mig.
Andra glädjeämnen under mina år i Aneby är byggnationen av de nya lägenheterna i kvarteret Violen och förvärvandet av Centrumhuset med den planerade ombyggnationen som ska ge oss ett välbehövligt tillskott på lägenheter och inte minst en upprustning av centrum. Viredahallen,
utvecklingen av friskvårdsområdet vid Furulid, nytt boende inom handikappomsorgen, Vireda förskola och beslut om ny förskola i centralorten och inte minst öppnandet av Anebys familjecentral är andra exempel på att det sker mycket positivt inom kommunen.
En liten kuriosa är det första beslut jag fick fatta i Aneby kommun som var vilka fönster i kommunhuset som skulle ha en adventsljusstake. Det hade tydligen varit en känslig fråga innan…

Varför ska en person komma hit och arbeta i Aneby kommun?

Aneby kommun är en kommun i framkant där mycket verksamhetsutveckling pågår. Har du idéer, vilja och engagemang har du alla möjligheter att påverka.

Skulle du kunna tänka dig att bosätta dig i Aneby kommun?

Ja. Det finns många fantastiskt vackra platser att bo på i kommunen. Om jag hade haft små barn skulle jag utan tvekan bosätta mig här. Det finns en trygghet i att ha barn som växer upp i Aneby med bra förskola och skola och social närhet.

Beskriv din upplevelse av Aneby kommun som arbetsgivare

Aneby kommun är en bra arbetsgivare som i vår litenhet har en närhet till våra medarbetare. Vi är måna om att våra medarbetare ska trivas och må bra och vi är professionella i många sammanhang. Vi värnar om ett öppet klimat och vill att medarbetarna ska kunna påverka och vara delaktiga.
Aneby har mycket att vara stolta över, vi är en bra kommun med många kvalitéer. Det finns en risk i att vi pratar om vår litenhet som något negativt, att vi inte har tillräckligt med resurser. Men vi har många medarbetare som gör ett fantastiskt arbete och en verksamhet som står sig väl i jämförelse med andra. Det är viktigt att lyfta fram det som är bra och positivt!
Jag är mycket imponerad av att Aneby kommun klarar sitt uppdrag så bra. Vi har samma lagkrav på oss en stor kommun, men ska hantera det med betydligt mindre resurser. Det finns många möjligheter i en liten kommun!

Finns det någon myt om kommunal verksamhet i allmänhet och om Aneby kommun i synnerhet som du vill passa på att slå hål på?

Ja. Det är myten om att vi är byråkratiska och obenägna till förändring. Det pågår en ständig utveckling och förändring inom kommunal verksamhet och vi tar in vad som händer i omvärlden. När det gäller byråkrati så finns det en trygghet i att ärenden handläggs på ett visst sätt, att det finns tydliga regler och riktlinjer. På så vis kan alla medborgare behandlas på samma sätt och det ger en trygghet. Samtidigt måste vi vara noga med att inte bli för byråkratiska utan ska försöka lyssna in och vara smidiga.

Senast kontrollerad: 2013-10-11.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]