Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Jobba hos oss » Dina jobbarkompisar » Jag är med och påverkar kommunens inköp!
Huvudmeny

Jag är med och påverkar kommunens inköp!

Efter att ha arbetat som frisör i några år och även drivit ett eget företag inom branschen, kände Johanna Evegren att det var dags att göra någonting annat. Hon ville vidareutbilda sig och började studera Organisation och Ledarskap samt Projektledning, på högskolorna i Skövde och Jönköping. Kurserna väckte ett intresse för verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete hos Johanna, som sedan sökte den 2-åriga YH-utbildningen Produktionslogistik.  Utbildningen som fokuserar på just verksamhetsutveckling innehöll till exempel kurser i LEAN, kvalitet-och miljö, företagsekonomi, flödesekonomi och strategiskt inköp. Under den sistnämnda kursen kände Johanna att hon hittat ett yrke där hon skulle trivas och när det började närma sig examen våren 2012 dök annonsen som upphandlare på Aneby kommun upp.

Johanna Evergren_hel

”Jag tyckte att det verkade vara ett intressant och roligt arbete som skulle passa mig väldigt bra. Jag sökte tjänsten, fick den och började arbeta i Aneby kommun i juni 2012”.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

”Det är väldigt varierande, eftersom jag arbetar i flera olika nivåer - både övergripande och detaljerat. Dels arbetar jag strategiskt med inköpsfrågor för hela kommunen, till exempel gör jag en upphandlingsplan, som sträcker sig ett, eller ett par år framåt i tiden. Denna är beroende av hur behovet av upphandling i kommunens olika verksamheter ser ut. Planen påverkas givetvis även av när kommunens avtal löper ut. Arbetet med de enskilda upphandlingarna varierar också mycket, beroende på i vilken fas av upphandlingen jag befinner mig. En upphandling är en lång process, som består av olika faser. Förstudiefasen består till exempel av intressentanalyser och behovskartläggning, för att kunna göra ”rätt” inköp krävs ett nära samarbete med användarna av det som ska upphandlas, därför blir det mycket möten ute i kommunens verksamheter".

"Jag har en konsultativ roll i kommunen, där medarbetare från olika håll kommer med frågor som rör avtal och inköp. Utmaningen ligger i att inom ramarna för Lag om Offentlig Upphandling och andra lagar och myndighetskrav göra så kostnadseffektiva inköp som möjligt. Det är även viktigt att det som köps håller rätt kvalitet, man måste vara noggrann med hur man utformar kraven för det man handlar upp och inte bara se till priset utan även se hur inköpet påverkar kostnaderna för kommunen".

"Vidare är det mycket skrivande, jag utformar förfrågningsunderlag, skapar annonser, skriver avtal och gör avtalsuppföljningar. Jag träffar även leverantörer för att skaffa mig god kännedom om hur marknaderna ser ut och vilka möjligheter som finns. För att nå en maximal effekt med inköpet är det viktigt att inte bara se till hur situationen ser ut idag, man måste se möjligheter till förbättring".

"Det är viktigt att ha en god omvärldsbevakning, gällande såväl kommunens verksamheter, andra kommuner och leverantörsmarknaden. Eftersom mina arbetsuppgifter är så varierande är det viktigt att som person vara strukturerad, noggrann och flexibel. Självklart är det även viktigt att man har ett gott affärsmannaskap i den här yrkesrollen”.

Vad är det roligast med ditt arbete?

”Det är väldigt omväxlande och innehåller många utmaningar, jag träffar många olika människor och får ständigt lära mig nya saker. Inte minst är det stimulerande att få vara med och påverka kommunens resultat. Målet med varje upphandling är inköp som motsvarar verksamhetens behov, samtidigt som det är en bra affär”.

Hur ser du på samarbetet med kollegor och andra yrkesgrupper i kommunen?

”Det är väldigt bra. I Aneby har man nära till alla i organisationen, både fysiskt och genom korta beslutsvägar. Förutom samarbetet inom kommunen så sitter jag med i Höglandets Affärsstrategiska Råd (HAR), ett nätverk där vi som är upphandlingsansvariga i de olika Höglandskommunerna samarbetar kring upphandlingar på en strategisk nivå. Syftet är att det fördjupade samarbetet i upphandlingsfrågor ska leda till att kommunerna gemensamt, och var för sig, uppnår kvalitetsmässiga och ekonomiskt fördelaktiga upphandlingar”.

Vad tycker du om Aneby Kommun som arbetsgivare?

”Kommunen är en bra arbetsgivare. Lagar och avtal följs, det är lätt att påverka när beslutsvägarna är korta. Kommunal verksamhet är inte alls sådär trög som det påstås, Aneby kommun har ett proaktivt angreppssätt där man lägger stor vikt vid att arbeta med ständiga förbättringar. Jag jobbar med ett härligt gäng och det är alltid roligt att komma till jobbet”!

Skulle du kunna tänka dig att bosätta dig i Aneby kommun?

”Ja! Det är ett tryggt samhälle med fina omgivningar och vacker natur. Nära till skola, dagis och fritidsintressen”.

Vi avrundar intervjun, det är morgon och vi har en ny arbetsdag framför oss. Johanna ska idag tillsammans med verksamhetsansvariga utvärdera den upphandling av livsmedel som genomfördes för lite drygt ett år sedan.

Eftersom allt är nära i Aneby, så sitter hon bara två kontor bort.  

 

Namnteckning Annie Stenstrand

 

 

Annie Stenstrand
HR-konsult

Senast kontrollerad: 2017-11-06.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]