Språkval
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Hälsoskydd

Hälsoskydd

Med hälsoskydd avses åtgärder för att hindra uppkomsten av och undanröja olägenhet. Med olägenhet avses en störning som kan ha en skadlig inverkan på en människas hälsa, såväl fysiskt som psykiskt.

Miljöavdelningen är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att de lagar och bestämmelser som reglerar detta område följs.

För mer information, kontakta Miljöenheten

Senast kontrollerad: 2012-08-29.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]