Språkval
Här är du: Startsidan » Miljö, hälsa och livsmedel » Hälsoskydd » Anmälningsplikt och tillsyn

Anmälningsplikt och tillsyn

Enligt miljöbalken måste vissa verksamheter anmälas till Tillsynsnämnden innan lokalen tas i bruk.

Det gäller...

  • hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
  • idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor
  • lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling
  • lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande 

Mer information om vad som gäller för olika verksamheter finns hos Socialstyrelsen. För dessa verksamheter bedrivs regelbunden tillsyn. Tillsynsnämnden kan också bedriva tillsyn över andra offentliga lokaler, det vill säga lokaler som allmänheten har tillträde till. För tillsynen tas en avgift ut.

Solarier ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten, som också bedriver tillsyn enligt särskilda föreskrifter. I dessa föreskrifter finner du också regler för solariets användning.

För mer information om inspektion av offentliga lokaler, kontakta Miljöenheten 

Senast kontrollerad: 2012-08-29.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]