Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Äldreomsorgen i Aneby får godkänt
Huvudmeny

Äldreomsorgen i Aneby får godkänt

Nu har resultaten kommit från SKL’s (Sveriges kommuner och landsting) nationella öppna jämförelse för vård- och omsorg om äldre 2011. Det samlade omdömet från brukare inom hemtjänsten är 79 poäng av 100 möjliga, vilket placerar Aneby på plats 34 av landets 290 kommuner.

Förbättringsarbete ger resultat

Konkreta åtgärder visar på bättre resultat i jämförelse med tidigare jämförelser. Kommunens hemsida har utvecklats och rankas nu bland de bästa kommunerna i landet när det handlar om att informera om kommunens äldreomsorg.

Aneby kommun arbetar medvetet för att upptäcka och förebygga risker avseende fall, undernäring och trycksår. Riskbedömning genomförs för samtliga äldre och möjligheten till delaktighet i planering och genomförande av insatser är hög i jämförelse med andra kommuners verksamhet.

Bra kan bli ännu bättre

I Öppna jämförelserapporten redovisas några områden med sämre resultat. Det handlar om fallskador bland äldre, användning av olämpliga läkemedelskombinationer samt smärtskattning i livets slutskede. Dessa områden är redan föremål för åtgärder och förbättringsarbete och arbetet kommer att följas och analyseras av Sociala utskottet.

De flesta uppgifter som rapporten lämnar är samstämmiga med resultaten av kommunens egna mätningar och brukarundersökningar. SKL har valt att helt utelämna brukarundersökningar i särskilda boenden då det finns en för stor osäkerhet i redovisningen vid för få enkätsvar.

Aneby kommun kommer att på eget initiativ redovisa brukarnas svar så snart som möjligt.

Läs hela rapporten från SKL

Publicerad 2011-12-19
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]