Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Aneby har (nästan) Sveriges nyaste översiktsplan!
Huvudmeny

Aneby har (nästan) Sveriges nyaste översiktsplan!

I måndags antog kommunfullmäktige den nya översiktsplanen för Aneby kommun. Planen anger inriktningen för kommunens utveckling, utifrån hur mark- och vattenområden ska användas.

 

Ladugård

En ladugård vid Ralången pryder den nya ÖP:ns framsida

Kommunalråd Lars-Erik Fälth, som också har varit ordförande i översiktsplanens politiska styrgrupp, är nöjd med att man nu har en antagen plan; ”Efter ett drygt års arbete har vi nu en ny översiktsplan som är väl genomarbetad. Tack vare ett stort deltagande från invånarna med synpunkter känns planen väl förankrad, och kan ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen.”

Översiktsplanen vinner dock laga kraft först efter att överklagningstiden har gått ut. Förutsatt att ingen överklagar den så kommer Aneby att ha Sveriges nyaste översiktsplan den 19:e mars!

Exempel på frågor som behandlas i översiktsplanen är arbetet med att uppnå de nationella miljömålen, utbyggnad av infrastruktur, möjliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, riktlinjer för vindkraftsetablering, och effekter av klimatförändringar. Kommunen redovisar också i samråd med länsstyrelsen hur man avser att tillgodose områden av riksintresse, och hur man ska följa gällande miljökvalitetsnormer.

application/pdf Antagen ÖP (13,94 MB)

Publicerad 2013-03-01
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]