Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Aneby kommun, en av Sveriges bästa miljökommuner!
Huvudmeny

Aneby kommun, en av Sveriges bästa miljökommuner!

Visste du att du bor och verkar i en av Sveriges bästa miljökommuner? Aneby har länge arbetat målinriktat och systematiskt med miljöfrågor och det ger resultat! Aneby hamnar i år på en hedrande 24:e plats bland Sveriges alla 290 kommuner och vi är nummer ett i länet!

För femte året i rad rankar tidningen Miljöaktuellt kommunerna ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Rankingen består dels av en enkät som besvaras av kommunerna själva, men man tar även hänsyn till uppgifter från andra håll. I år kommer uppgifter från Vattenmyndigheterna, Boverkets och Länsstyrelsens miljömålsenkät, Grön flagg-certifieringen, Ekomatcentrums undersökning, Gröna bilisters kommunranking, organisationen Sveriges Kommuner och Landstings undersökning Insikt samt nyckeltal från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen).

Har du ett mindre företag och vill arbeta målinriktat och systematiskt? Aneby kommun erbjuder miljödiplomering, som också ger dig möjlighet att marknadsföra ditt miljöarbete inom märkningen med Svensk Miljöbas. En utgångspunkt för arbetet kan vara de lokala miljömål som gäller för den geografiska kommunen.

Vill du som privatperson också bidra till miljöarbetet? På miljömålsportalen finns många tips och råd på vad man kan göra för att vi ska uppnå de sexton nationella miljömålen, www.miljomal.nu.

Läs mer om MiljöAktuellts kommunranking här.

Publicerad 2013-07-04
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]