Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Aneby lär Sverige om marknadsföring
Huvudmeny

Aneby lär Sverige om marknadsföring

Göran Tranell och Torbjörn Sundbrandt

Göran Tranell och Torbjörn Sundbrandt

Nu får Aneby kommun berätta för andra kommuner och landsting i Sverige om hur bra vi är på att lyfta fram våra medarbetare i kommunen. Göran Tranell och Torbjörn Sundbrandt har varit i Stockholm och föreläst på en konferens.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, arbetar med att lyfta fram alla de olika yrkeskategorier och kompetenser som finns bland anställda i kommuner och landsting i kommunikationssatsningen Sveriges viktigaste jobb.

- Det är ett mycket viktigt arbete för att klara det kommande rekryteringsbehovet som finns till yrken i kommun- och landstingsvärlden, säger Göran Tranell, personalchef i Aneby kommun.

- Bara i Aneby kommun är det cirka 100 personer av de 500 som vi har anställda som kommer att gå i pension under de kommande fem åren.

Till det kommer den ordinarie omflyttningen som sker på arbetsmarknaden, vilket innebär att det handlar om minst det dubbla antalet tjänster att besätta.

Stor okunskap
- Okunskapen om vad kommunanställda sysslar med är stor och ofta har ”kommunalare” dåligt rykte. Allmänt är det en förlegad bild av kommunalt arbete i samhället, konstaterar Torbjörn Sundbrandt, som jobbar med personal- och rekryteringsfrågor i kommunen.

- För oss handlar det därför om att höja attraktiviteten för Aneby kommun som arbetsgivare. De flesta utanför den kommunala världen har svårt att överblicka hur många yrkeskategorier vi har anställda. Kommunen är för många detsamma som ett antal politiker, men faktum är att de flesta av dessa är fritidspolitiker.

Aneby kommun har uppmärksammats på riksnivå för arbetet med att lyfta fram arbetstagarna i kommunen i satsningen på Sveriges viktigaste jobb. Ett antal kommunanställda får berätta om sina jobb och på det sättet medverka till att visa på bredden och utvecklingsmöjligheterna.

Går utmärkt att göra karriär
- Det finns alla förutsättningar att göra karriär även i den kommunala världen, säger Torbjörn Sundbrandt. Just nu har vi ett antal medarbetare som deltar i ett ledarutvecklingsprogram för att kunna bli framtida chefer i organisationen.

Att Aneby kommun fick vara med och föreläsa på SKL-konferensen i Stockholm, tillsammans med bland andra Gävle kommun, Nässjö kommun och landstingen i Kronoberg och Värmland, var för att visa upp hur en liten kommun med relativt sett små resurser, kan göra mycket bra.

- Vi har nyttjat den kompetens vi har, säger Torbjörn Sundbrandt. Dels har vi jobbat med det själva på personalavdelningen och sedan har vi fått stor hjälp av Angelica Thorin på informationssidan med layout och idéer.

Annonser överflödiga?
De kommunanställda som medverkar som ambassadörer för sina yrkesroller kan ni hitta via länken nedan. Dessutom förekommer de i butiks-TV-reklamen på ICA och i Coop Konsum och i en del andra sammanhang där de kommunala yrkesrollerna ska marknadsföras.

- Vi räknar med att se resultat i form av att det blir lättare att hitta rätt kompetenser när vi går ut och söker tjänster, säger Göran Tranell. I den bästa av världar fungerar det till och med så bra att vi kontinuerligt får in intresseanmälningar till olika jobb, så att vi den dag vakanser uppstår inte ens behöver gå ut och annonsera.

Här hittar ni intervjuerna med medarbetarna i kommunen

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2012-12-04
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]