Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Anebyelever bäst i länet
Huvudmeny

Anebyelever bäst i länet

Anebys niondeklassare är bäst i länet på matematik och engelska!
Åtminstone sett till resultaten på de nationella proven.

En stor andel, 97,6 procent av eleverna nådde målen i engelska i år nio. Drygt 88 procent nådde målen i matematik och lite över 95 procent nådde målen i svenska.

Det är siffror som gör att Aneby ”sticker ut” i Jönköpings län, som den kommun med högst andel godkända niondeklassare vad gäller engelska och matte. Aneby är också bättre än riksgenomsnittet i dessa ämnen.

– Det är kul, vår strävan att bygga en modell för gemensamt lärande i kommunen har gett resultat, säger barn- och utbildningschef Bo Rofors.

Sammanräknat ligger nivåerna i länets kommuner två respektive sex procentenheter lägre i engelska och matematik, och ungefär på samma nivå i svenska.

Modellen för det gemensamma lärandet går ut på att lärare byter erfarenheter och lär av varandra. Kompetensutveckling på gräsrotsnivå, skulle modellen kunna liknas vid, menar barn- och utbildningschefen.

– Genom att dra lärdom av varandra, skapas förståelse och ett synsätt som genomsyrar hela organisationen från förskola till år 9, och vi får en högre måluppfyllelse.

– Modellen fungerar i Aneby kommun. Vi är en lagom liten kommun, eller lagom stor om man så vill, menar Bo Rofors.

Även de 1,4 miljoner kronorna från Skolverket till matematiksatsningar i kommunen, ser han som en del av förklaringen till de lyckade resultaten i Aneby.

Statistiken baseras på de nationella proven, så kallade ämnesproven, som gjordes vårterminen 2010. De finns publicerade under Skolverkets hemsida, under fliken "Statistik & analys" (se länk nedan).

Här kan du bläddra dig fram till tabeller och statistik kring ämnesproven i olika årskurser.

Publicerad 2011-04-26
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]