Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Anebys tillgänglighetsarbete är i framkant!
Huvudmeny

Anebys tillgänglighetsarbete är i framkant!

Anebys vision "Ett gott liv i en hållbar kommun" innebär att alla kommunens invånare ska kunna delta i samhället oavsett sina förutsättningar. Kommunens arbete med att uppfylla visionen har uppmärksammats av Boverket, som på sin hemsida lyfter fram Aneby som ett gott exempel på hur en kommun kan jobba med tillgänglighetsfrågor. Även Åsens by uppmärksammas för projektet "Ett grönt rum för alla" som har som målsättning att göra byn tillgänglig för funktionshindrade, förståndshandikappade, personer med särskilda behov, invandrare och vissa ungdomar. Läs artiklarna i sin helhet på Boverkets hemsida. Mer om Aneby kommuns mål rörande visionen och tillgänglighet går att finna i översiktsplanen samt i kommunens strategi för tillgänglighet.

Publicerad 2013-04-16
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]