Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Brobygge över Svartån i Frinnaryd skjuts upp
Huvudmeny

Brobygge över Svartån i Frinnaryd skjuts upp

Bron över Svartån i Frinnaryd

I dagsläget finns det inga uppgifter om när en ny bro skulle kunna uppföras över Svartån i Frinnaryd. 

Trafikverket har tillsammans med Aneby kommun under en längre tid planerat för en ny vägbro över Svartån på väg 979 vid Frinnaryds samhälle. Den nuvarande bron på platsen är ursprungligen från 1932 och har renoverats vid ett flertal tillfällen genom åren, men är nu i ett sådant skick att den måste ersättas med en ny bro.

 För att möjliggöra detta har kommunen arbetat fram en ny detaljplan så att en ny bro kan uppföras intill den nuvarande. Under vintern har Trafikverket upphandlat en entreprenör för att kunna genomföra arbetet.

Brobygget skjuts upp - kostar mer än beräknat

Det har nu visat sig att arbetet blir mer komplicerat än vad man först trott och att kostnaderna därmed överstiger vad som budgeterats för byggnationen. Trafikverket har mot denna bakgrund meddelat kommunen att brobygget skjuts upp tills vidare.

- Det är naturligtvis olyckligt att arbetet blir uppskjutet, kommunens förhoppning är att byggnationen av en ny bro över Svartån snart kan komma till stånd säger samhällsbyggnadschef Michael Wirestam.

Det finns i dagsläget inga uppgifter om när en ny bro skulle kunna uppföras.

Publicerad 2015-04-08
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]