Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Budget för 2013
Huvudmeny

Budget för 2013

Den 18 juni tog kommunfullmäktige beslut om budget för år 2013, en budget som andas optimism och framtidstro. Flera större satsningar finns med i planen för det kommande året.

-          ny förskola med fyra avdelningar vilket innebär att vi snabbare kan erbjuda barnomsorg, men också att vi kan anpassa storleken på barngrupperna och få en bättre miljö för såväl barn som personal

-          kompetensutveckling och bättre förutsättningar för löneutveckling i kommunens personalgrupper

-          översyn och byte av gatubelysningar och energibesparande åtgärder  i  kommunens fastigheter, nödvändiga åtgärder för en kommun som vill ligga i framkant också på miljösidan. Med smarta och energieffektiva lösningar främjar vi miljön samtidigt som vi sänker driftskostnaderna i framtiden

-          investeringsbudgeten i övrigt innehåller även satsningar på renovering och underhåll i kommunens fastigheter som under flera år varit relativt eftersatt

-          ett årsresultat på 4,5 miljon kronor som närmar sig det krav på god ekonomisk hushållning (2 % av skatter och utjämningsbidrag) som staten ställt upp i det så kallade” balanskravet

Budgetdokumentet kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida inom kort.

Torsdagen den 14 juni tog Tillsynsnämnden beslut om att ge bygglov till Attends expansion i Aneby som innebär att vår kommun tillförs ytterligare arbetstillfällen. På vårt fullmäktigesammanträde den 7 maj, presenterade Stiftelsen Aneby Bostäder sitt beslut, med stora framtidsplaner i och med köpet av Centrum-huset och satsningen på 30 nya lägenheter i kvarteret Persikan. Det här är två oerhört viktiga beslut och avgörande steg för framtiden här i Aneby kommun och de stämmer väl överens med de strategiska områden vi pekat ut i vårt tillväxtprojekt i Aneby i framkant, där de två första punkterna är just bostäder och näringsliv.

                             Citat ur Budget 2012 Del 1, förord av kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C)

Publicerad 2012-06-20
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]