Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Bygglov beviljat för fyra vindkraftverk
Huvudmeny

Bygglov beviljat för fyra vindkraftverk

Tillsynsnämnden beviljade vid sitt sammanträde den 28 november bygglov för uppförande av fyra vindkraftverk i Björka och Bolerum. Samtidigt beslutade nämnden att kommunicera beslutsunderlaget enligt miljöbalken med förslag till försiktighetsmått för den kommande vindkraftsverksamheten till sökanden.

Vindkraftverken kommer att uppföras på en totalhöjd om 145 meter och en rotordiameter om ungefär 90 meter med en effekt på 2,5 MW. Fundamenten till vindkraftverken kommer vardera att uppta en yta om 400 kvadratmeter.

Sökanden har valt att ändra sin ursprungliga ansökan om sex vindkraftverk till fyra verk på grund av den arkeologiska utredning som gjorts i området. Ytterligare arkeologisk utredning i området kan komma att göras och då eventuellt möjliggöra även för de två verk som i nuläget har utgått ur projektet.

Läs mer om projektet här: http://www.aneby.se/Bygga-och-bo/Vindkraft/Vindkraft-Bjoerka-och-Bolerum

Publicerad 2012-12-13
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]