Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Bygglov för fyra vindkraftverk i Bälaryd
Huvudmeny

Bygglov för fyra vindkraftverk i Bälaryd

Scanergy West AB beviljades i november bygglov för fyra vindkraftverk i Bälaryds församling på fastigheterna Björka 1:5 och Bolerum 2:3. Som en följd härav har tillsynsnämnden nu beslutat om föreläggande om försiktighetsmått enligt miljöbalken, vilket härmed kungörs.

Kungörelse av beslut

Scanergy West AB (556795-5074) har inkommit med en bygglovsansökan och en miljöanmälan för uppförande av fyra vindkraftverk i Aneby kommun.

Tillsynsnämnden i Aneby kommun har fattat följande beslut: 

  • Den 28 november 2012, § 141, beslutade nämnden att bevilja bygglov för uppförande av fyra vindkraftverk på fastigheterna Björka 1:5 och Bolerum 2:3.
  • Den 16 januari 2013, § 7, beslutade nämnden med stöd av miljöbalken kap 26 § 9 och 21 att förelägga om försiktighetsmått enligt miljöbalken för vindkraftsanläggningen på fastigheterna Björka 1:5 och Bolerum 2:3.

Handlingarna i ovanstående ärenden finns tillgängliga på samhällsbyggnadsavdelningen i kommunhuset i Aneby, eller via nedanstående länk:

Vindkraftprojekt i Björka och Bolerum 

Överklagande till länsstyrelsen ska ske genom brev som ska ha inkommit till Tillsynsnämnden i Aneby kommun, Box 53, 57822 Aneby, senast den 2013-02-18.

Publicerad 2013-01-29
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]