Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Bygglovsansökan för fjärrvärmecentral
Huvudmeny

Bygglovsansökan för fjärrvärmecentral

Tillsynsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för uppförande av fjärrvärmecentral på fastigheten Stalpet 2:1. Nu har du möjlighet att lämna dina synpunkter.

Fjärrvärmecentralen kommer uppgå till en byggnadsarea om 367 kvm. Enligt detaljplanen avses området för industriändamål och den högsta tillåtna byggnadshöjden är 9 meter. Inkommen bygglovasansökan innehåller en servicecontainer, fyra panncontainrar, en fliscontainer, fyra askcontainrar, två pelletssilos och en skorsten. Varje pelletssilo kommer uppföras till en höjd om 15,35 meter och skorstenen uppförs till en höjd om 25 meter.  I och med det sker en avvikelse från gällande detaljplan avseende maximal byggnadshöjd.

Då ansökan innebär en avvikelse från detaljplanen ges ni möjlighet att inkomma med synpunkter/yttrande till tillsynsnämnden.

Handlingar rörande ärendet bifogas. Ytterligare handlingar finns hos Samhällsbyggnadsavdelningen, Aneby kommun.

E-post: tillsynsnamnden@aneby.se

Tillsynsnämnden är tacksam för svar så snart som möjligt, dock senast 2014-03-11

Publicerad 2014-02-20
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]