Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Delårsrapport 2013
Huvudmeny

Delårsrapport 2013

Delårsbokslutet per augusti har nu upprättats. Rapporten består av två delar; den första delen innehåller förvaltningsberättelse, resultat och analys av mål, finansiella rapporter samt revisorernas bedömning av delårsrapporten. Den andra delen omfattar verksamhetsredovisningar.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober redovisade ekonomichef Katarina Ljunggren delårsbokslutet per augusti månad. Resultatet för perioden uppgår till cirka 14 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar ett förväntat resultat på cirka 11 miljoner kronor, vilket är ett resultat på 6,5 miljoner kronor bättre, än det budgeterade resultatet på 4,5 miljoner kronor.
Att resultatet förväntas bli högre än budgeterat beror till största del på att kommunen återbetalas pengar avseende AFA-försäkringar, att skatteintäkterna har ökat och en bokföringsmässig återföring av tidigare felaktiga avskrivningar.

Publicerad 2013-11-01
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]