Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Druvan´s Gruppen tilldelas kommunens miljöpris
Huvudmeny

Druvan´s Gruppen tilldelas kommunens miljöpris

Under våren 2013 invigdes Druvan´s Gruppens biltvätt i Aneby. Biltvätten har gjort det möjligt för kommunens invånare och företag att tvätta sina bilar på ett mer miljöriktigt sätt. För detta har tillsynsnämnden beslutat att tilldela 2013-års miljöpris till Druvan´s Gruppen.

- En mycket efterlängtad investering i kommunen som ger stor nytta för Svartån och för vår miljö i stort, konstaterar samhällsbyggnadschef Michael Wirestam.
Förutom äran består Aneby kommuns miljöpris av ett diplom samt en prissumma om 5 000 kronor. Utdelandet sker under högtidliga former i samband med kommunfullmäktiges julmiddag i december.

Tillsynsnämndens motivering

”Nationellt görs bedömningen att det är mycket svårt att nå miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag samt Giftfri miljö i tid. För att målen ska kunna nås krävs bland annat förändringar i enskildas och företags beteende när det gäller utsläpp till våra sjöar och vattendrag. För att beteendemönstren ska kunna förändras krävs också förutsättningar för att kunna göra miljömedvetna val.

Biltvätten i Aneby

I samband med invigningen av biltvätten vid Anebydagen i maj fanns innehavaren Lars-Göran Bengtsson på plats och hjälpte till. Här instruerar han Barbro Fritz om hur den nya biltvätten ska användas.

I Aneby kommun har det under många år saknats en biltvätt, likt den som Druvan´s Gruppen har uppfört under vintern 2012-2013. De har gjort en långsiktig investering, en investering för miljön. De har genom denna möjliggjort för invånare och företag i Aneby kommun att tvätta sina bilar på ett mer miljöriktigt sätt.

Att upphöra med biltvätt på gator och hårdgjorda ytor skyddar vårt vattendrag Svartån. Att skydda denna å som flyter genom småländska höglandet och Aneby tätort och som senare rinner ut i Östersjön ligger väl i linje med de åtgärder vi behöver göra för att uppnå EU:s vattendirektiv, nationella miljömål och kommunens översiktsplan och därmed skapa förutsättningar för ett gott liv i en hållbar kommun, att tvätta miljörätt är att tvätta i biltvätt.”

Publicerad 2013-11-06
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]