Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » En av tre pendlare kan tänka sig att flytta till Aneby
Huvudmeny

En av tre pendlare kan tänka sig att flytta till Aneby

Två av tre som pendlar in till en arbetsplats i Aneby kommun är positiva till kommunen som bostadsort och en av tre kan absolut tänka sig eller åtminstone överväga att ta steget att flytta till kommunen. Det resultatet visar den enkät som gjorts bland inpendlare till arbetsplatser i kommunen. Nära 200 personer har svarat på enkäten som genomförts under januari-februari.

Samtidigt visar svaren på att Aneby kommun inte alls lyckats att marknadsföra kommunen som bostadsort till den här målgruppen. Bara sju procent av de tillfrågade uppger att de tycker att kommunen marknadsför sig på ett bra sätt som boendekommun, eller att de mottagit någon som helst reklam för Aneby kommun.

Det här är naturligtvis något som kommunen måste ta till sig och fundera över hur man kan fäörbättra.

Dagligvarubutikerna välkända
I enkäten har inpendlarna också tillfrågats om vad de känner till om Aneby. Att det finns två dagligvarubutiker, Ica och Coop, vet hela 93 procent. Procenttal över 90 noteras också för vetskapen om att det finns systembolag, apotek och vårdcentral.

Höga tal för Konserthuset och jazzklubben
Det finns också stor kunskap om att det finns ett konserthus (84 procent) och ett bibliotek (82 procent). På kultursidan får också jazzklubben (67 procent) och musikskolan (62 procent) högt igenkänningsvärde.

Betydligt färre har kunskapen om att det finns ett hundratal ideella föreningar i kommunen (26 procent) eller att Aneby jobbar med en modellskola för framtidens lärande (20 procent).

Tågpendeln har noterats av många
Stort genomslag noteras för den nya tågpendeln då hela 72 procent känner till att det går att pendla till Jönköping och Linköping varje timma, en möjlighet som startade så sent som i mitten av december.

Arbetsmarknad och affärsutbud styr
De tillfrågade inpendlarna har också fått frågan om vilka faktorer som styr deras val av bondeort om de rent allmänt skulle tänka sig att flytta. Här är det inte oväntat arbetsmarknaden som är en starkt bidragande anledning för de flesta. 49 procent av de tillfrågade har med arbetsmarknaden som en viktig pusselbit. Därefter handlar det om det kommersiella utbudet av affärer och butiker (45 procent) och den sociala gemenskapen, 43 procent. En mycket viktig faktor är också närheten till natur- och friluftsliv, som med en svarsfrekvens på 42 procent hamnar på en fjärdeplats.

Tittar inte mycket på skatt och taxor
Däremot är det uppenbarligen inte så att kommunalskatten och va- och renhållningstaxorna är något som man tittar på vid valet av bostadsort. Sex procent uppgav att man tittar på taxorna och nio procent att de väger in kommunalskatten i sitt beslut.

Sjönära tomter
Ett prisvärt boende (39 procent) är en avgörande faktor för att tänka sig att kunna flytta.

Attraktiva tomter och lägenheter (15 respektive 13 procent) är betydelsefullt för många. Vad gäller attraktiva tomter med sjöutsikt, både i anslutning till tätorten Aneby och på landsbygden, uppger nära en tredjedel av inpendlarna att de är väl medvetna om att det finns tillgång till detta i Aneby.

Flest från Jönköping och Tranås
Fyra av tio inpendlare åker kollektivt eller samåker med andra pendlare, medan sex av tio pendlar till jobbet ensamma i egen bil. 96 procent av svaren uppger att de dagspendlar till jobbet.
Flest inpendlare kommer från Jönköping och Tranås som står för 30 procent vardera av pendlarna. Övriga kommer från Nässjö kommun, 19 procent, Eksjö kommun, 13 procent, Ydre kommun, 2 procent, samt andra kommuner, 6 procent.

Hälften lägger en timma eller mer på pendling
41 procent av pendlarna uppger att de lägger 30-50 minuter per dag på arbetspendling. Hälften lägger en timma eller mer, med 25 procent som svarar 60 minuter och 25 procent som svarar 70-120 minuter.

Publicerad 2011-03-14
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]