Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Fantastiska resultat på enkätundersökning efter avslutad praktik!
Huvudmeny

Fantastiska resultat på enkätundersökning efter avslutad praktik!

Varje år har Aneby kommun äran att ta emot praktikanter i de olika verksamheterna. Efter avslutad praktik har vår praktiksamordnare Gabriella Fjordmark ombett aktuell person att fylla i en enkät om hur praktikanten har upplevt sin praktikperiod. Under 2014 kom 14 besvarade enkäter in som visade mycket goda resultat och som nu har sammanställts av kommunens utvecklingsledare Linnea Löfström Engdahl.

 

Utvärderingen finns också att ladda ner längst ner på sidan.

Först i enkäten ombads respondenten att fylla i vart man gjort sin praktik. Fördelningen blev1:

 • Skola: 2 st               
 • Annat företag:  7 st              
 • Kök: 1 st
 • Vård och omsorg: 3 st              
 • Vaktmästeri: 1 st

 Nästa fråga gällde längden på praktikplats varav fördelningen var:

 • < 1 mån: 1 st               
 • 1-3 mån: 9 st                                     
 • 3-6 mån: 1 st
 • > 12 mån: 3 st

Därefter följde ett antal påståenden. Respondenten ombads svara mellan 1- 5 varav 1 motsvarade instämmer inte alls och 5 instämmer helt. Denna 1-5 skala har sedan kodats om till 0-100 skala varav medelvärdena blir på en 100-gradig skala.

Nöjd brukarmedelvärdeför undersökningen är:

 • 2012: 95,5 (10 svar)
 • 2013: 91 (11 svar)
 • 2014: 98 (14 svar)

1 Alternativ utan något svar visas ej.

2 Totalt medelvärde för samtliga frågor.

 

 

Antalet inlämnade enkäter har ökat sedan föregående års mätningar vilket resulterar i ett mer tillförligt resultat. Samtliga enkäter har fått mycket höga värden vilket slått igenom på det övergripande resutatet ”nöjd brukarmedelvärde”.  Värdet har ökat från 91 till 98 sedan föregående mätning, vilket indikerar en positiv trend.

Samtliga värden har ökat (med undantag för ett område där resultatet är desamma)sedan föregående år, vilket ska ses som ett gott betyg till de som arbetar i organisationen. Den indikator som tydligast avviker, genom att öka allra mest berör området om praktikplatsen har varit till hjälp för att ”veta” vad man vill jobba med i framtiden. Siffran har ökat från 66- 92, vilket är en mycket positiv utveckling.

Näst sist i enkäten ställdes frågan varför praktiken avslutades, svarsalternativen var förtryckta för att underlätta sammanställning. 

En tydlig ökning under 2013 som även fortsätter under år 2014 är att det är praktiksamordnaren som avslutat praktikplatsen jämfört med tidigare år. Ett utvecklingsområde till nästa års mätning är att kartlägga vad som är bakgrunden till avsluten.

 

 

Sist i enkäten fanns möjligheten att lämna kommentarer. Här redovisas samtliga kommentarer:

”Jag vill tacka praktiksamordnaren, hon är snäll och har hjälpt mig att gå vidare”

”Jag tycker praktikplatsen var bra och jag vill jobba med det i framtiden”

”Jag är övernöjd med både min praktikplats och praktiksamordnare”

”att få praktisera på en förskola var en fantastisk upplevelse. Både praktiksamordnare och handledare var mkt hjälpsamma, trevliga och väldigt snälla, det kändes tryggt och bra. Jag fick mycket förståelse för mina besvär, det var som sagt fantastiskt”

”är jättenöjd med praktikplats praktiksamordnare och handledare och bra stöd för mig i arbetslivet”

”allt har flutit på bra jag fick min praktikplats snabbt och där jag ville vara. Det har varit kul att praktisera på kommunen och jag ser fram emot framtiden med allt det man har lärt sig”

”jag tycker mycket om min praktikplats och min handledare är mycket bra”

”trevligt bemötande”

”det har varit jättebra alla har varit hjälpsamma”

”alla har varit toppenbra och gjort sitt yttersta”

”Jag är mycket glad och har trivts med personal och med de gamla människorna. Tack."

 

Ladda ner utvärderingen 

Publicerad 2015-01-27
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]