Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Fläkt Woods AB tilldelas årets miljöpris tillsammans med Bröderna Kant
Huvudmeny

Fläkt Woods AB tilldelas årets miljöpris tillsammans med Bröderna Kant

Aneby kommuns miljöpris gick i år till Fläkt Woods AB, samt till Harald och Gunnar Kant. Tillsammans har de arbetat fram en ersättningsmetall till kvicksilver.

Under Kommunfullmäktiges julsupé den 15 december mottog de utmärkelsen med följande motivering:

"I Aneby kommun har ett stort och ett litet kunskapsföretag tillsammans varit innovativa och arbetat fram en ersättningsmetall, Galinstan, till kvicksilver i svetsprocessen. En långsiktig investering, en investering för miljön. De har härmed varit föregångare inom branschen vilket innebär att Aneby kommuns näringsliv kan fortsätta sin produktion på ett mer miljöriktigt sätt.

Miljöpristagare 2014

Årets miljöpristagare från vänster: Harald och Gunnar Kant, Anders Järved från Fläkt Woods AB.

Att minimera kvicksilveranvändningen skyddar vårt vattendrag Svartån. Att skydda denna å som flyter genom småländska höglandet och Aneby tätort och som senare rinner ut i Östersjön ligger väl i linje med de åtgärder vi behöver göra för att uppnå EU:s vattendirektiv, nationella miljömål och kommunens översiktsplan och därmed skapa förutsättningar för ”ett gott liv i en hållbar kommun”,

Att ”upphöra med det kvicka silvret är guld i en grön kommun”."

Publicerad 2014-12-16
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]