Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Formellt fel - därför tvingas kommunfullmäktige ta nya beslut
Huvudmeny

Formellt fel - därför tvingas kommunfullmäktige ta nya beslut

Kommunfullmäktige i Aneby tvingas att på nästa sammanträde ta nya beslut i de ärenden som behandlades vid senaste sammanträdet. Anledningen är att sammanträdet inte kungjorts enligt föreskrifterna i kommunallagen.

Enligt kommunallagen (5 kap 10 §) ska kungörelse om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde ske minst en vecka innan sammanträdet äger rum genom annons i de ortstidningar som kommunfullmäktige bestämt. Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars infördes inte annonsen i Smålands-Tidningen/Tranås Tidning förrän samma dag som själva sammanträdet, det vill säga den 25 mars.

Bakgrunden är att kommunkansliet, precis som brukligt är, skickade annonsen till Smålands-Tidningen torsdagen tio dagar innan sammanträdet. Men på grund av missförstånd och bristande kommunikation publicerades inte annonsen förrän samma dag som sammanträdet ägde rum, den 25 mars.

Nya beslut vid sammanträdet 29 april

När nu Aneby kommun uppmärksammats på detta, har beslut tagits att vid kommande sammanträde (måndag 29 april) åter behandla de ärenden som avhandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars. I annat fall finns risken för kommande överklaganden mot att beslut inte skett i laga ordning.

Ny behandling av detaljplan för förskola

Bland de mer uppmärksammade ärendena som berörs av detta är fastställandet av ny detaljplan för Stalpet 2:1, där en ny förskola planeras. Detaljplanen kommer därmed upp till ny behandling vid sammanträdet 29 april.

OBS! Läs mer i senare nyhet - publicerad 2013-04-17 - med ny information om vad som gäller. Du kommer till texten via den här länken

Publicerad 2013-04-16
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]