Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Fyra av tio rekommenderar vänner att flytta till Aneby visar medborgarundersökning
Huvudmeny

Fyra av tio rekommenderar vänner att flytta till Aneby visar medborgarundersökning

Anebyborna är mer nöjda med kommunens verksamheter och möjligheterna till inflytande och påverkan än vad svensken i allmänhet är. Det visar resultatet av den medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån genomfört. Fyra av tio Anebybor kan dessutom starkt rekommendera vänner och bekanta att bosätta sig i kommunen. Allra mest nöjda är åldersgrupperna 25-34 år och 65-74 år.

Medborgarundersökningen har genomförts under våren och 500 Anebybor i åldrarna 18-84 år har fått chansen att svara. 61 procent av de tillfrågade har svarat och det visar på ett mycket stort engagemang från Anebyborna. Bara två av de 65 deltagande kommunerna i undersökningen hade bättre svarsfrekvens än Aneby.

25-34-åringar och pensionärer mest positiva
Generellt kan man se att åldersgrupperna 25-34 år respektive 65-74 år är mest positiva till Aneby som plats att leva och bo på. Det är också tydligt att kvinnorna ger ett bättre betyg än männen på de flesta områden.

- Medborgarundersökningen är ett viktigt instrument för oss i det fortsatta tillväxtarbetet. Här kan vi analysera resultaten på en rad olika områden och utifrån det se vad vi redan är bra på och vad vi måste sätta extra fokus på för att förbättra, säger kommunchefen Veronica Åberg.

Plus för bostäder och arbetsmöjligheter
Framförallt sticker Aneby ut i positiv bemärkelse på två områden när det gäller att leva och bo. Det handlar om möjligheterna att hitta rätt arbetsplats inom rimligt avstånd och möjligheten till bra boende och att hitta rätt typ av boende. På båda dessa områden ligger Aneby mycket bättre än riksgenomsnittet.

- Framförallt är det roligt att kunna konstatera att åldersgrupperna 25-34 år och 35-44 år är så positiva på båda dessa områden, säger kommunchefen.

Medborgarundersökningen genomförs inom tre områden:

  • Nöjd-kund-index där man mäter hur bra medborgarna tycker att det är att bo och leva i sin kommun.
  • Nöjd-medborgar-index där man sätter på betyg på kommunens verksamheter.
  • Nöjd-inflytande-index där man får svara på frågor om möjlighet till inflytande och påverkan och hur bra kommunens information fungerar.

Betyget på kommunala verksamheten avsevärt förbättrat
Senast Aneby var med i undersökningen var 2006. När siffrorna jämförs mellan 2006 och 2011 konstateras att betyget är avsevärt bättre på två områden; dels betyget på kommunens verksamheter och dels betyget på möjligheten till inflytande och påverkan.

Vad gäller betyget på kommunernas verksamhet får Aneby betygsindex 56 på en skala från 1-100 (riksgenomsnittet är 55). Betyget för möjligheten till inflytande och påverkan är 45 (riksgenomsnittet 42). Däremot har betyget sjunkit för Aneby när det gäller att bo och leva. Där fick kommunen nu betygsindex 57, att jämföras med resultat 2006 som var 61. Riksgenomsnittet 2011 ligger också på 61, vilket gör att Aneby inte riktigt når upp till snittet.

Fyra av tio Anebybor kan också starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit, medan det bara är två av tio som säger att de inte vill rekommendera någon att flytta till Aneby.

Minus för kommunikationer, kommersiellt utbud och fritid
De områden där Aneby uppfattas mest negativt, sett till ett riksgenomsnitt, är kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter.

- Undersökningen har genomförts under våren, innan den kraftigt förbättrade tågpendlingen hunnit sätta sig hos folk, så jag hoppas att betyget för kommunikation kan jobbas upp, säger Veronica Åberg.

Vad gäller det kommersiella utbudet är det låga betyget inte överraskande. Här är det svårt för små kommuner att kunna mäta sig med större orter där det finns helt annat underlag för köpenskap.

Brukarna ger skolan och äldreomsorgen bra betyg
Noterbart i undersökningen är att de grupper som har närmast kontakt med skola och förskola, åldersgrupperna 25-34 år respektive 35-44 år, också är de grupper som ger högst betyg åt de här verksamheterna.

Även äldreomsorgen i kommunen får ett mycket bra betyg och är klart över riksgenomsnittet. Här ger också brukarna, det vill säga åldersgrupperna från 75 år och uppåt, ett mycket bra betyg för verksamheten.

18-24-åringarna minst nöjda med Aneby
Den grupp som genomgående ger ett lägre betyg på de olika områdena än andra åldersgrupper är 18-24-åringarna. De områden där de är minst nöjda är arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter.

- Materialet ger oss massor av information där vi kan borra på djupet inom många verksamhetsområden. Det blir nu respektive verksamhets uppgift att analysera sina resultat. Avsikten är att återkomma med en ny undersökning 2013-2014 för att få svar på om vi lyckats förbättra oss, säger Veronica Åberg.

Här kan du läsa resultatet av hela undersökningen:

Publicerad 2011-06-16
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]