Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Granskning av detaljplan för kvarteret Smultronet 6 och 7 i Aneby tätort (Storgatan 31)
Huvudmeny

Granskning av detaljplan för kvarteret Smultronet 6 och 7 i Aneby tätort (Storgatan 31)

hörnet

Aneby växer och behovet av fler bostäder är stort. Kvarteret Smultronet ligger centralt mycket bra, mellan vårdcentralen och Fredstorget och utgör en lämplig plats för fler bostäder.

Planförslaget innebär en ändring i byggrätten för att möjliggöra för byggnation av ett trygghetsboende. Detaljplanen har varit på samråd, yttranden har kommit in och sammanställts och planen ställs nu ut för granskning för att inhämta ytterligare synpunkter.

Läs mer och ta del av planhandlingarna

Publicerad 2017-01-30
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]