Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Granskning av detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort
Huvudmeny

Granskning av detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort

Bild över stationsområdet

Detaljplanen upprättas för att möjliggöra företagande och verksamhetsutveckling vid stationsområdet och därmed också främja ett ökat användande av kollektivtrafik samt ökad gång- och cykeltrafik.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-01 att ställa ut planen för granskning. Handlingarna finns 2015-06-22 t o m 2015-07-24 utställda i Aneby kommunhus samt på kommunens hemsida. Detaljplanen skickas nu till berörda för granskning enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen. Du är välkommen att lämna dina synpunkter t o m 2015-07-24 till Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 53, 578 22 Aneby eller e-post kommunstyrelsen@aneby.se

Den som under granskningstiden inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Frågor besvaras av planarkitekt Emma Lennartsson tel. 0380-46188.

Här på http://www.aneby.se/Bygga-och-bo/Kommunens-planarbete/Granskning-av-detaljplan-foer-stationsomraadet-i-Aneby-taetort kan du läsa mer samt se plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse.

Publicerad 2015-06-22
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]