Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Hållbart kretslopp för små avlopp!
Huvudmeny

Hållbart kretslopp för små avlopp!

Svartån

Svartån är en utav de vattendrag som rinner genom Aneby kommun. 

Nu tas ännu ett litet steg mot Anebys vision Ett gott liv i en hållbar kommun! I samarbete med Lantbrukarnas RiksFörbund (LRF) och Tranås kommun kan snart hållbart kretslopp för små avlopp vara verklighet i våra kommuner.

Maten du äter innehåller näringsämnen som gör nytta i din kropp. De passerar sedan ut genom kroppen och renas till viss del i en avloppsreningsanläggning. Den del av näringsämnena som inte renas passerar genom jordlagren och övergöder våra sjöar, vattendrag och slutligen havet. Genom att ta hand om toalettavloppsvattnet separat och behandla det i en hygieniseringsanläggning kan näringen istället komma till nytta i lantbruket och göda nya grödor – som kanske hamnar på din tallrik!

Läs mer om projektet och hur du kan bidra här, där du också hittar broschyren: http://www.aneby.se/Miljoe-haelsa-och-livsmedel/Miljoeskydd/Smaa-avlopp

Små avlopp står för 12 % av de totala fosfor-föroreningarna till havet i vårt vattendistrikt. På VattenInformationsSystem Sverige (VISS) kan du söka och läsa allt om natur och miljö i våra yt- och grundvatten: http://www.viss.lansstyrelsen.se/

Publicerad 2015-06-08
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]