Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Hemvården får toppresultat i nationell brukarundersökning
Huvudmeny

Hemvården får toppresultat i nationell brukarundersökning

Den 4 december kom resultatet för den nationella brukarundersökningen vilket bjöd på en positiv läsning för hemvården i Aneby kommun! Resultatet visar på hög andel nöjda inom flertalet områden. Bland annat 100 % nöjdhet gällande bemötande bland de svarande. 96 % har angivit att man har förtroende för hemvårdspersonalen i Aneby kommun att jämföra med rikets 92 %.

Miriam Markusson Berg, socialchef, är givetvis mycket glad över resultatet.
- Jag är oerhört stolt över all vår verksamhet vi bedriver men givetvis känns det extra roligt när vi i jämförelse med samtliga kommuner i landet visar på ett bättre resultat trots att rikssnittet är högt. I Aneby kommun jobbar vi aktivt med bemötandet gentemot brukare och delaktigheten hos personalen i utvecklingsarbetet. Jag hoppas och tror att detta kan vara några av flera orsaker bakom det mycket höga resultatet.

  • 91 % anser att det är lätt att komma i kontakt med hemvårdspersonalen. Här avviker Aneby positivt jämfört med rikets 80 %.
  • 77 % anser att det är lätt att komma i kontakt med sjuksköterska vid behov jämfört med rikets 69 %.
  • Ett utvecklingsområde för hemvården är att brukaren i högre grad ska kunna påverka vilka tider man får hjälp, endast 35 % upplever idag att man kan detta.

Avslutningsvis så svarade 97 % att man är mycket nöjd eller ganska nöjd med hemtjänsten som helhet. Detta är betydligt högre än länets 92 % och rikets 89 %.

Info om undersökningen: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning för äldre genomfördes under maj och juni i år. Samtliga äldre som haft hemtjänst eller bott i särskilt boende sedan den 1 februari 2013 har fått möjlighet att besvara en enkät. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Sammanlagt svarade 74 personer som har insatser från hemvården i Aneby kommun.

Även särskilt boende har ingått i undersökningen. Sammanställning, om möjligt, kommer längre fram.

Här kan du ladda ner hela undersökningen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2013.

Publicerad 2013-12-05
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]