Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » I Aneby finns länets mest företagsamma folk
Huvudmeny

I Aneby finns länets mest företagsamma folk

Aneby kommun har Jönköping läns mest företagsamma befolkning. Av kommunens arbetsföra befolkning ansvarar hela 14,3 procent för ett företag. Det visar Svenskt näringslivs statistik, baserat på företagsamheten 2012. Kommunen ligger också i topp i länet när det gäller kvinnligt företagande.

677 personer av Anebys befolkning på drygt 6.400 personer räknas som företagsamma i den egenskapen att man har ansvar för ett företag.

Som företagsam räknas individer som har en f-skattesedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Alla individer som uppfyller något av dessa kriterier räknas som företagsamma i denna mätning. Individerna räknas bara en gång oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag.

Aneby i toppen - Jönköping i botten
Aneby toppar med sina 14,3 procent statistiken över företagsamma i Jönköpings län, följt av Sävsjö kommun och Habo kommun. Lägst andel uppvisar Jönköpings kommun där endast 9,8 procent räknas som företagsamma. Sju av kommunerna har en högre företagsamhet än riksgenomsnittet, som ligger på 12,0 procent.

Företagsamhet per kommun - tabell

Befolkningen i Jönköpings län är, tvärtemot vad många tror, mindre företagsamma än riksgenomsnittet, eftersom länet landar på 10,9 procent (rikssnittet 12,0 procent).

Kvinnors företagande bäst i Aneby
Aneby ligger mycket väl till också när det gäller såväl kvinnors företagsamhet som ungas företagsamhet (som ung räknas individer upp till 35 år).

När det gäller kvinnors företagsamhet uppvisar Aneby länets högsta deltagande. Av kvinnorna i arbetsför ålder är 7,2 procent företagsamma, vilket är samma siffra som riksgenomsnittet. Det är endast Aneby i länet som når upp till riksgenomsnittet när det gäller kvinnors företagsamhet.

En av sju kommuner med fortsatt tillväxt
Habo kommun har länets största andel av unga företagsamma personer. Av de som ännu inte fyllt 35 år ansvarar 6,6 procent för ett företag. Aneby återfinns här på fjärde plats med 5,5 procent.

Aneby, som länets mest företagsamma kommun, uppvisar också fortsatt en positiv tillväxt av företagsamheten, om än bara med två individer, vilket gör 0,3 procent. Antalet företagsamma personer i kommunen har ökat med 0,3 procent. Sju av länets 13 kommuner kan visa på en positiv utveckling.

Tillväxt antal företagsamma - tabell

Habo och Aneby har störst tillväxt av unga företagsamma
Mycket glädjande att se är hur den unga företagsamheten ökar starkt i Aneby kommun. Det är bara Habo kommun som har högre tillväxttakt i länet på det området. 19,1 personer per 1.000 invånare i gruppen upp till 35 år  i Aneby kommun har under året nyregistrerats som företagsamma.

Nyföretagsamhet - tabell

Har lämnat företagandet
61 personer i Aneby kommun försvann från företagandet under 2012. I relation till befolkningen betyder det 12,9 avslutare per 1000 invånare, vilket är den högsta avslutsfrekvensen i länet. Av dessa personer var det en knapp femtedel som flyttade ut från kommunen och fortsatte sin företagsamhet på annan ort.

Antal avslutare företagsamhet - tabell

Fotnot: De data som använts för denna rapport inhämtades under januari 2013 och avser företagsamheten för år 2012.

Här kan du läsa hela rapporten som finns på Svenskt näringslivs hemsida

Publicerad 2013-02-12
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]