Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Jill ny praktiksamordnare
Huvudmeny

Jill ny praktiksamordnare

En ny tjänst som praktiksamordnare finns sedan årsskiftet i kommunen.  är utsedd att arbeta med det kommunala ansvaret gällande praktikanter som har behov av praktik ute på arbetsmarknaden. Det är hon som sköter planering och kontakter med frivilligorganisationer, näringsliv, arbetsmarknadsenheten eller övriga kommunala verksamheter.

Alla möjligheter till praktik är av intresse, allt ifrån praktik som inte kräver någon utbildning till praktik för kvalificerade. Det kan röra sig om praktik i olika omfattning, från några timmar i veckan till heltid. 

- Jag strävar efter att bygga upp ett kontaktnät med näringslivet där jag kan ha kännedom om var det kan tänkas finnas platser och vad platserna innebär. Faktum är ju att man säkerligen gör en bättre insats, blir mer engagerad och ökar sin kompetens om man har intresse för det man gör, säger Jill Ekdahl.

Praktiken vänder sig till personer som har rätt till daglig sysselsättning via LSS, personer som ska delta i en kompetenshöjande verksamhet för att komma närmare arbetslivet och som i dagsläget är beroende av ekonomiskt bistånd, vissa personer som deltar i SFI där det är viktigt för dem att komma ut på en arbetsplats och få möjlighet att utveckla svenskan som de läser några dagar i veckan eller ungdomar som för närvarande inte deltar i någon gymnasial utbildning och är under 21 år. Det som är viktigt är att praktiken är meningsfull och utvecklande för praktikanten.

Jills arbete består i stor utsträckning också av att finnas till hands för praktikplatsen med uppföljningar, planering och ifall oklarheter uppstår. Hon träffar även praktikanterna regelbundet för att de skall ha tillgång till stöd, handledning och uppföljning.

Så här ser Jill på arbetet:

– Jag vill hitta praktikplatser där man vill ta emot och göra en skillnad för praktikanterna i Aneby. Jag är inte ute och letar efter tjänster och det finns ingen dold agenda i detta. Aneby Kommun har ett ansvar för dessa grupper. Det är dock inte alla som passar, tycker om eller intresserar sig för kommunal verksamhet och detta gör att jag vänder mig till näringslivet och frivilligorganisationer. Jag hoppas det finns företag och organisationer som är villiga att hjälpa till med detta arbete. Jag har en förhoppning om att ett samarbete kan generera meningsfullhet och kompetenshöjning inom de här grupperna. Jag vill även belysa att man inte förbinder sig att ta emot praktikanter för att man uppger att intresse finns. Jag kommer alltid att föra resonemang utifrån varje praktikant med praktikplatsen om hur och ifall vi kan samarbeta.

Praktiksamordnaren nås säkrast på telefon, 0380-46 268 samt e-post: jill.ekdahl@aneby.se.

– Hör gärna av er så kan jag komma ut till er och berätta mer. Ni behövs!

Publicerad 2011-03-16
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]