Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Klart för upprustning av vägen mellan Fågelkärr och Haurida
Huvudmeny

Klart för upprustning av vägen mellan Fågelkärr och Haurida

Aneby kommun och Trafikverket har i dagarna träffat ett avtal om upprustning av väg 992 mellan Fågelkärr och Haurida.

– Från kommunens sida är vi mycket glada att avtalet nu är klart. Behovet av upprustning på vägsträckan är stort och det här bidrar till en fortsatt stark och positiv utveckling i kommunens västra delar, säger samhällsbyggnadschef Michael Wirestam.

Den drygt fem kilometer långa vägsträckan kommer att beläggas och få ett nytt bärlager. Samtidigt kommer avvattningsåtgärder med dikning och ny trumläggning att utföras. Totala kostnaden för projektet är beräknad till 2,1 miljoner koronor. Av dessa svarar Aneby kommun för en miljon. Resterande del hämtas i den regionala marknadsanpassningspotten samt hos Trafikverket.

Upprustningen av vägen kommer att ske under våren 2014. För att beläggning och åtgärder av det här slaget ska kunna utföras med god kvalitet och på så sätt ge ett långsiktigt gott resultat bör arbetet inte genomföras efter augusti månad. Våren är istället den mest lämpliga årstiden för en upprustning.

– Det är naturligtvis beklagligt att projektet har dragit ut på tiden men det viktigaste är att upprustningen nu verkligen blir av, avslutar Michael Wirestam.

Publicerad 2013-07-12
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]