Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Kokningsrekommendationen på dricksvattnet i Aneby tätort upphör
Huvudmeny

Kokningsrekommendationen på dricksvattnet i Aneby tätort upphör

Aneby 2012-10-22 klockan 11:00

Kokningsrekommendationen hävs omgående då Aneby Miljö & Vatten fått in godkända provsvar som togs i fredags (19/10).  Det finns inga koliforma bakterier, E. Coli, Intestinala Enterokocker, eller Clostridier någonstans vare sig i vattenverket eller någonstans på ledningsnätet. Ett stort antal prover har analyserats med en spridning som innefattar hela samhället.

Om ni varit bortresta och inte använt vattnet i er fastighet är det bra att öppna några vattenkranar och spola ur vatten som varit ståendes i ledningarna innan det används till mat och dryck. Om det finns installationer såsom kaffeautomater och dylikt i fastigheten är det bra att tömma även dessa på eventuellt vatten som funnits i maskinerna under kokningsperioden.

Vi tackar samtliga boende för ett gott tålamod och många goda tips!  Aneby Miljö & Vatten vill även understryka att vi gör allt vi kan för att behålla vår goda vattenkvalité för lång tid framåt.

Aneby 2012-10-19 klockan 15:30

Kokningsrekommendationen av dricksvattnet i Aneby tätort  kvarstår.

Den 12 oktober började man tömma en av lågreservoarerna i vattenverket. Den här veckan har man rengjort den ännu en gång. I tisdags, 16 oktober, togs nya prover på nätet och dessa visar en tydlig minskning av bakterier mot tidigare.

Den provomgången visade heller inga Intestinala Enterokocker, eller E. Coli, varför man nu är hoppfulla om att just de bakterierna är borta. Nätet är inte helt bakteriefritt, men en del bakterier kan vara en direkt följd av en klorering, det vill säga vid en klorering påverkas ledningarna så att bakteriehalter kan bli något förhöjda.

Idag, 19 oktober, tas ytterligare ett antal prover på ledningsnätet för att bekräfta att enterokocker, och E. Coli är borta och för att kunna fatta ett beslut om att kokningsrekommendationen ska kunna upphöra. De prover man tar idag är färdiganalyserade på måndag kväll. Kokningsrekommendationen kvarstår tills vi med säkerhet vet att även denna provomgång ger ett förväntat resultat. Amaq vill även passa på att informera om att det endast är vatten till mat och dryck som behöver kokas. Disk- tvätt och duschvatten behöver inte kokas.

Aneby 2012-10-16 klockan 09:00

Kokningsrekommendationen av dricksvattnet i Aneby tätort kvarstår.

Under dagen delas ett informationsbrev ut med posten till de boende i Aneby tätort. Läs informationsbrevet i sin helhet: Information till boende i Aneby tätort 2012-10-16

Livsmedelverkets sidor om dricksvatten

Svenskt vatten informerar

 

Aneby 2012-10-12 klockan 16:00

Kokningsrekommendationen av dricksvattnet i Aneby tätort kvarstår.

Provtagningen som utfördes på ett stort antal platser i onsdags, 10/10 visade tyvärr att bakterieproblemet kvarstår i vattenledningsnätet. Provtagningen på vattenverket visar att bakterier finns även där. I och med att bakterier är funna på vattenverket kommer man att tömma och rengöra lågreservoarerna, där vattnet lagras innan det pumpas ut på nätet.

Då bakterier finns i vattenledningsnätet är det nödvändigt att fortsätta koka det vatten som används till mat och dryck.

 

Aneby 2012-10-10 klockan 14.30

Kokningsrekommendationen av dricksvattnet i Aneby tätort  kvarstår.

I måndags (8 oktober) upphörde kloreringen i Aneby och idag tar Amaq ett större antal prover för att se om der finns bakterier kvar i vattenledningsnätet.

Kloröverskottet mäts fortfarande för att följa upp klorhalten på nätet, men de mätningar som gjordes igår visade på mycket låga klorhalter. Vi förväntar oss därför att kloret idag ska vara borta i hela nätet. Kloret tar död på bakterier och om det finns klor kvar i ledningsnätet så är möjligheten att spåra eventuella bakterier mindre. Provtagningsplatserna sprids ut över hela samhället och det kommer att ge oss en övergripande blid även långt ut i ledningsnätet. Utöver prover på vattenledningarna tar vi återigen prover i vattenverket och på det råvatten som vi använvder oss av, för att säkerställa att bakterieproblemet är borta. Vattenprov tas även i brandbilen som fyller på vattentankarna som står utplacerade i samhället.

Amaq har fortfarande inte hittat felkällan, varför det är viktigt att fortsätta koka det vatten som används till mat och dryck. Det är inte säkert att Amaq kommer att hitta någon felkälla, speciellt inte om felet var ett engångstillfälle och nu är borta. De prover som tas idag tas för att se om vattnet är bakteriefritt. När proverna visar att dricksvattnet är bakteriefritt kommer kokningsrekommendationen att upphöra.

Vi kommer meddela via www.amaq.se, www.aneby.se samt i lokaltidningen när  kokningsrekommendationen upphör.

Livsmedelverkets sidor om dricksvatten

Svenskt vatten informerar

Lämna upplysningar om smittkälla

 

 

Aneby 2012-10-08 klockan 14:30

Kokningsrekommendationen av dricksvattnet i Aneby tätort kvarstår.

Idag avslutades kloreringen vid vattenverket. Det innebär att kloret har fått verka i ledningsnätet under två veckor. Nu fortsätter mätningen av klorhalterna på nätet och när vi ser att kloröverskottet är borta kommer vi att ta nya prover på ledningsnätet. Vi beräknar kunna göra det framåt onsdag eller torsdag.

Aneby Miljö & Vatten har fortfarande inte hittat felkällan, varför det är viktigt att fortsätta koka det vatten som används till mat och dryck. Kokningsrekommendationen upphör när vi med säkerhet kan visa att vattnet inte gör någon sjuk.

Vi kommer meddela via www.amaq.se, www.aneby.se samt i lokaltidningen när kokningsrekommendationen upphör.

Livsmedelverkets sidor om dricksvatten

Svenskt vatten informerar

Lämna upplysningar om smittkälla

Aneby 2012-10-05 klockan 14:00 

Kokningsrekommendationerna av dricksvattnet i Aneby tätort kvarstår

Kloreringen fortsätter över helgen för att säkerställa att ledningsnätet förblir helt rent från bakterier. När kloreringen är över kommer man återigen att ta prover på ledningsnätet.

Det vi främst tar prover på är bakterier, men även andra parametrar som t.ex. pH, färgen och lukten på vattnet. Samtidigt som kloreringen av nätet pågår har vi utökat provtagningen i vattenverket med avseende på så kallade koliforma bakterier, E. coli, Enterokocker och Clostridium.

Förhöjda halter av koliforma bakterier och odlingsbara mikroorganismer skulle kunna tyda på att processen i vattenverket inte fungerar eller att det finns en förorening någonstans i vattenledningsnätet. Escherichia coli, vanligen kallad E. coli, och så kallade intestinala enterokocker används främst som indikatorer på förorening från avlopp eller gödsel. Om det finns sådana bakterier i dricksvattnet är det stor risk att vattnet också innehåller sjukdomsframkallande mikroorganismer.

I Aneby tätort finns det för närvarande ett problem med Enterokocker. Enterokocker (Enterococcus) är en grupp bakterier som naturligt förekommer i den normala magtarmfloran. De flesta enterokocker är harmlösa tarmbakterier som förekommer i lägre antal men som bedöms ha en större motståndskraft och längre överlevnad i omgivningen än E. coli. Klor används som desinfektionsmedel för att rena vattnet från eventuella smittämnen.

Aneby Miljö & Vatten har kontakt med Smittskyddsinstitutet i syfte att ytterligare spåra föroreningen av Enterokocker. Vi för fortfarande en dialog med VAKA (experter inom ämnet vatten). Vi förstår att kokningsrekommendationen innebär ett besvär för boende i Aneby men vill trots detta ber er att fortsätta koka det vatten som används till mat och dryck. Kokningsrekommendationen upphör när vi med säkerhet kan visa att vattnet inte gör någon sjuk.

Vi kommer meddela via www.amaq.se, www.aneby.se samt i lokaltidningen när kokningsrekommendationen upphör.

Livsmedelverkets sidor om dricksvatten

Svenskt vatten informerar

Lämna upplysningar om smittkälla

Aneby 2012-10-03 klockan 16:00 
Kokningsrekommendationerna av dricksvattnet i Aneby tätort kvarstår.

Provet som togs på vattenverket i måndags (1 oktober) innehöll inte några Koliforma bakterier, E-Coli bakterier eller Clostridium perfringens. Analys och provsvar av ytterligare en indikatorbakterie, de så kallade Intestinala Enterokocker väntas under morgondagen.

Klordosen vid vattenverket höjs ytterligare efter de kloröverskottsmätningar som gjort. Kloret städar upp ledningsnätet från föroreningar och är nödvändigt för att få ett godkänt vatten.

Kokningsrekommendationerna kvarstår tills man med säkerhet kan visa att vattnet inte gör någon sjuk. Vi ber därför alla fortsätta koka det vatten som används till mat och dryck.

Vi kommer meddela via www.amaq.se, www.aneby.se samt i lokaltidningen när kokningsrekommendationerna upphör.

Lämna upplysningar om smittkälla

Aneby 2012-10-03 klockan 09:00

Kokningsrekommendationerna av dricksvattnet i Aneby tätort kvarstår.

Kloröverskott mäts på olika platser för att säkerställa att kloret kommer hela vägen ut i ledningsnätet. Brandposter används för att hjälpa till att dra ut kloret i ledningarna.

Klor är en färskvara och förbrukas på vägen ut i nätet. Denna åtgärd görs för att avdöda resterande bakterier i ledningsnätet. Kloret städar upp ledningsnätet från föroreningar och är nödvändigt för att få ett godkänt vatten.

Kokningsrekommendationerna kvarstår tills vi med säkerhet kan visa att vattnet inte gör någon sjuk. Vi ber därför alla fortsätta koka det vatten som används till mat och dryck.

Vi kommer meddela via www.amaq.se, www.aneby.se samt i lokaltidningen när kokningsrekommendationerna upphör.

Lämna upplysningar om smittkälla

Aneby 2012-10-01 klockan 13:00

Kokrekommendationen av dricksvattnet i Aneby tätort kvarstår.

Doseringen av klor i dricksvattnet höjs och vattnet kommer att lukta och smaka klor. Den här åtgärden görs för att avdöda resterande bakterier i ledningsnätet. Kloret städar upp ledningsnätet från föroreningar och är nödvändigt för att få ett godkänt vatten.

Kokningsrekommendationen kvarstår tills vi med säkerhet kan visa att vattnet inte gör någon sjuk. Vi ber därför alla fortsätta koka det vatten som används till mat och dryck.

Aneby Miljö och Vatten kommer att meddela via amaq.se, kommunens webbplats samt i lokaltidningen när kokningsrekommendationen upphör.

Lämna upplysningar om smittkälla 

 

Aneby 2012-09-24 klockan 16:00

Kokrekommendationen av dricksvattnet i Aneby tätort kvarstår.

Nya provtagningar visar på kvarstående problem med dricksvattnet. Klorering av vattnet kommer återigen att göras och har påbörjats under dagen.

Livsmedelsinspektören Torbjörn Aronsson rapporterar att det inte kommit in några fler anmälningar om sjukdomsfall och påpekar att det är viktigt att fortsätta koka dricksvattnet. 

Aneby Miljö och Vatten kommer att meddela via amaq.se, kommunens webbplats samt i lokaltidningen när kokningsrekommendationen upphör.

Lämna upplysningar om smittkälla 

 

 

Aneby 2012-09-18 klockan 08:00

Kokrekommendationen av dricksvattnet i Aneby tätort kvarstår.

Resultatet av de provtagningar av dricksvattnet som Aneby Miljö och Vatten gjort under föregående vecka visar på ett i jämförelse med tidigare provtagningar något mer positivt resultat av kvaliteteten på dricksvattnet. Alla prov är dock inte godkända därför kvarstår kokningsrekommendationen av dricksvattnet. Aneby Miljö och Vatten kommer att meddela via aneby.se, amaq.se samt i lokaltidningen när kokningsrekommendationen upphör.

Uppmaning att stänga av å-vatten

Aneby Miljö och vatten uppmanar de pumpföreningar som ännu inte stängt av å-vattnet att göra det. Ett arbete med att byta ut vattenmätare kommer att påbörjas. Detta för att försäkra sig om att det finns fungerande backventil, något som hindrar vattnet (och eventuella föroreningar) att komma ut i ledningsnätet.

Analyser av andra ämnen än bakterier sker i och med provtagning för att öka chanserna att hitta felkällan.

 

Aneby 2012-09-13 klockan 12:00

Aneby Miljö och Vatten kommer under dagen att ta prover på dricksvattnet runtom i Aneby tätort för att se resultatet efter det att man upphörde med kloreringen tidigare i veckan. Observera att det är fortsatt viktigt att koka sitt dricksvatten.  

Det kommunala bolaget uppmanar även pumpföreningar, och enskilda i Aneby tätort att stänga av bevattningen från Svartån och Målqvistadammen för säsongen. Detta för att utesluta möjlig orsak till föroreningen av dricksvattnet.

Aneby Miljö och Vatten jobbar med att försöka hitta möjliga orsaker till smittkällan och uppmanar de som ännu inte kommit in med upplysningar om smittkälla att göra detta snarast möjligt.

 

 

Aneby 2012-09-10 klockan 17:00

Kokrekommendationen kvarstår i Aneby tätort!

Aneby Miljö & Vatten AB kommer att stänga av kloreringen då provtagningar visar att den gett önskat resultat. Dock har man inte hittat felkällan. Om pågående inläckage av förorenat vatten sker finns risk för att problemet återkommer. Det betyder att det är viktigt att man fortsätter att koka sitt dricksvattnet till dess Aneby Miljö & Vatten meddelar något annat!

 

Aneby 2012-09-07 klockan 08:00

Samtliga boende i Aneby tätort rekommenderas att koka sitt vatten.

Vid de senaste provtagningstillfället har provsvaren visat på halter av bakterier i vattnet och boende i tätorten Aneby rekommenderas därför att fortsätta koka sitt vatten. Under dagen sker ett utskick med posten där man bland annat uppmanar boende i tätorten att höra av sig med upplysningar om eventuell smittkälla.

Utskicket läser du i sin helhet här:

 

Aneby 2012-09-06 klockan 11:15

Samtliga boende i Aneby tätort rekommenderas att koka sitt vatten.

Arbetet med spolning av vattenledningarna i de sydöstra delarna av tätorten är nu klart och man fortsätter att spola ledningarna i de västra delarna av tätorten. Arbetet med att försöka hitta orsaken till vattenföroreningen pågår fortfarande. 

I samband med spolningen av vattenledningarna kan det innebära att vattnet tillfälligt tar slut i ledningarna. Vid spolning av ledningarna kan vattnet bli missfärgat. Missfärgningen i sig är helt ofarlig. Aneby Miljö och Vatten AB jobbar även med att klorera vattnet som ytterligare en åtgård. Detta kan innebära att lukten på vattnet påverkas. Kloreringen i sig är helt ofarlig.

Dricksvattentank finns uppställd på Köpmangatan 20 mellan Gula Villan och kommunhuset.

Eventuella förändringar i rekommendationer kommer att presenteras som nyhet här på hemsidan.

Läs rekommendationer från livsmedelsverket om vad du ska göra när du rekommenderas att koka vattnet.

 

Aneby 2012-09-05 klockan 16:00

Samtliga boende i Aneby tätort rekommenderas att koka sitt vatten.

Arbetet med spolning av de kommunala vattenledningarna fortsätter under onsdagskvällen i de sydöstra delarna av Aneby. Vid spolning av ledningarna kan vattnet bli missfärgat. Missfärgningen i sig är helt ofarlig. Aneby Miljö och Vatten AB jobbar även med att klorera vattnet som ytterligare en åtgård. Detta kan innebära att lukten på vattnet påverkas. Kloreringen i sig är helt ofarlig.

De senaste dygnen har inga nya fall av magbesvär rapporterats.

Eventuella förändringar i rekommendationer kommer att presenteras som nyhet här på hemsidan.

 

Aneby 2012-09-05 klockan 08.30

Samtliga boende i Aneby tätort rekommenderas att koka sitt vatten.

Vid spolning av vattenledningarna kan vattnet missfärgas. Missfärgningen i sig är helt ofarlig men vattnet man tar från de kommunala ledningarna rekommenderas att fortfarande kokas. Det finns nu även en dricksvattentank uppställd på Köpmangatan 20 mellan Gula Villan och Kommunhuset, dit allmänheten kan komma och hämta vatten. Tag med eget kärl. Vattnet är i första hand till som dricksvatten, ej till tvätt- eller diskvatten.

Eventuella förändringar i rekommendationer kommer att presenteras som nyhet här på hemsidan.

 

Aneby 2012-09-03 klockan 14:00

Samtliga boende i Aneby tätort rekommenderas att koka sitt vatten.

Under dagen har Aneby Miljö och Vatten AB tagit nya prover på vattnet och man inväntar svar från dessa. Undertiden fortsätter man med att vidta åtgärder så som klorering av vattnet och spolning av ledningsnätet.

Eventuella förändringar i rekommendationer kommer att presenteras som nyhet här på hemsidan. 

 

Aneby 2012-09-02 klockan 21.30

Samtliga boende inom tätorten Aneby rekommenderas att koka sitt dricksvatten, detta efter provtagning på det kommunala vattenledningsnätet i tätorten Aneby där förhöjda värden av bakterier konstaterats.

Aneby Miljö & Vatten AB som ansvarar för vattenförsörjningen via det kommunala va-nätet genomför regelbundna provtagningar på det kommunala dricksvattnet. Vid det senaste provtagningstillfället har svaren visat på ökade halter av bakterier i vattnet och allmänheten rekommenderas därför att koka sitt dricksvatten.

Åtgärder

Aneby Miljö & Vatten AB har under innevarande helg vidtagit åtgärder, men som en ytterligare försiktighetsåtgärd uppmanas nu dricksvattenanvändarna i tätorten att koka sitt dricksvatten.

Det är tre åtgärder som är aktuella i nuläget; spolning av ledningsnätet, klorering av utgående dricksvatten samt uppföljande provtagning. Dessa åtgärder fortgår till dess att provsvaren åter är normala, vilket beräknas ta minst 10 dagar.

I samband med spolning av ledningsnätet kan vattnet bli missfärgat. Kloreringen kan ge en smakförändring.

Det finns inga rapporterade sjukdomsfall orsakade av dricksvattnet i nuläget. Bakterierna är koliforma och e-coli, vilket kan ge symptom i form av illamående och magsmärtor.

Information

Aneby kommuns hemsida www.aneby.se samt Aneby Miljö & Vattens hemsida www.amaq.se kommer att hållas uppdaterade i ärendet.

Vid eventuella frågor kontakta Aneby Miljö och Vatten tel. 0380-463 70

Ytterligare information

Läs rekommendationer från livsmedelsverket om vad du ska göra när du rekommenderas att koka vattnet.

Tänk på detta när du använder spisen mycket!

  • Varje år brännskadas ungefär 2 600 barn i åldrarna 0-17 år så allvarligt att de behöver uppsöka akut läkarhjälp. Nästan 60 procent av de drabbade barnen är under tre år och det är heta vätskor som är den främsta orsaken till brännskadorna. Det är i köket som barnen bränner sig mest. Lämna inte spisen med påslagna plattor utan uppsikt!
  • Barn förstår inte alltid innebörden av och faran med ordet "het".
  • Kontrollera att du har fungerande brandvarnare.

Här kan du läsa mer om hur du kan förebygga brännskador 

Publicerad 2012-10-19
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]