Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Kommunens bredbandsstrategi fastlagd
Huvudmeny

Kommunens bredbandsstrategi fastlagd

I Aneby kommun ska samtliga fastighetsägare erbjudas möjlighet att ansluta sig till modern informationsteknik. det slås fast i bredbandsstrategin för Aneby kommun, ett dokument som kommunfullmäktige fattat beslut om.

Aneby kommun har lagt fast en bredbandsstrategi som i stort drar upp riktlinjerna för hur utbyggnaden ska ske, så att samtliga fastigheter i kommunen kan erbjudas anslutningsmöjlighet. Bredbandsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2013.

Målet är att att alla, både medborgare och näringsliv, skall uppleva att modern informationsteknik (IT) finns tillgänglig med bästa möjliga standard. Ett väl uppbyggt bredbandsnät är en viktig del av kommunens långsiktiga strävan i att utveckla Aneby kommun till en attraktiv och tillväxtorienterad kommun.

Publicerad 2013-06-26
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]