Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Kommunfullmäktige sammanträder 29 april
Huvudmeny

Kommunfullmäktige sammanträder 29 april

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 29 april kl 19.00 i Gula villan, Köpmansgatan 20, Aneby.

Information: Ärende 2-5 är de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars och som är föremål för nytt beslut med anledning av felaktig kungörelse. 

Ärenden:

1.  Svar på medborgarförslag om en vargfri kommun 

2.  Nytt beslut i ärende Riktlinjer för medborgardialog

3.  Nytt beslut i ärende Taxor för uthyrning av Konserthuset till privatpersoner

4.  Nytt beslut i ärende Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

5.  Nytt beslut i ärende Rapportering av ej verkställda beslut

6.  Årsredovisning/bokslut Aneby kommun 2012

7.  Årsredovisning/bokslut Aneby Miljö & Vatten 2012

8. Årsredovisning/bokslut Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by 2012

9. Årsredovisning/bokslut Stiftelsen Aneby Bostäder 2012

10. Årsredovisning Höglandets samordningsförbund

11. Årsredovisning Höglandets Kommunalförbund

12. Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2012 samt hemställan om ansvarsfrihet avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

13. Val av styrelse till kulturreservatet Åsens by

14. Detaljplan för området kring Hullarydsvägen i Frinnaryd

15. Beslut om att genomföra medborgardialog avseende Konserthusets framtida verksamhet

16. Svar på motion om att välja mat på särskilt boende

17. Anmälningsärenden
                                                                 
Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden finns i kommunhusets reception. Handlingar kan också beställas via mail till info@aneby.se

Protokoll och kallelse till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen publiceras på hemsidan under rubriken Politik och demokrati > Protokoll och kallelse, se direktlänk

Publicerad 2013-04-22
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]