Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Kungörelse av beslut
Huvudmeny

Kungörelse av beslut

Kungörelse av beslut i tillsynsnämnden angående uppförande av vindkraftverk på fastigheten Frinnaryd 9:1.

GreenExtreme AB (556722-4596) har inkommit med en bygglovsansökan och en miljöanmälan för uppförande av ett vindkraftverk i Aneby kommun.

Tillsynsnämnden i Aneby kommun har fattat följande beslut;

  • Den 10 april 2013 § 45, har nämnden beslutat att bevilja bygglov för uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Frinnaryd 9:1.   
  • Den 10 april 2013 § 46, beslutade nämnden med stöd av miljöbalken kap 26 § 9 och 21 att förelägga om försiktighetsmått enligt miljöbalken för uppförande och drift av vindkraftverket på fastigheten Frinnaryd 9:1.

Handlingarna i ovanstående ärenden finns tillgängliga på samhällsbyggnadsavdelningen i kommunhuset i Aneby. Besluten finns även tillgängliga på http://www.aneby.se/Bygga-och-bo/Vindkraft/Vindkraft-Frinnaryd

Överklagande till länsstyrelsen ska ske genom brev som ska ha inkommit till Tillsynsnämnden i Aneby kommun, Box 53, 57822 Aneby, senast den 2013-05-20.

Publicerad 2013-04-26
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]