Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Länsstyrelsen förbjuder beläggning av vägen mellan Haurida och Fågelkärr
Huvudmeny

Länsstyrelsen förbjuder beläggning av vägen mellan Haurida och Fågelkärr

Länsstyrelsen Jönköpings län har i beslut meddelat att man förbjuder beläggning av väg 992 mellan Haurida och Fågelkärr i Aneby kommun. En del av vägen ligger inom kulturreservatet Åsens by. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att man utifrån ett helhetsperspektiv vill att hela väg 992 bevaras som grusväg. Landskapsbilden och hur vägen upplevs i sin omgivning påverkas negativt av att vägen beläggs. 

Vidare anges att bevarande av vägen som en grusväg är ett starkt allmänt intresse då det är en av få grusvägar som finns kvar i området samtidigt som grusvägen väl stämmer in med hur kulturreservatet med dess omgivningar upplevs.

- Kommunen har sedan lång tid arbetat för en upprustning vägen mellan Fågelkärr och Haurida då behovet är stort samtidigt som utvecklingen i kommunens västra delar är väldigt positiv, säger samhällsbyggnadschef Michael Wirestam.
Aneby kommun och Trafikverket har sedan tidigare ingått ett avtal om upprustning med beläggning av väg 992.
- Kommunen har ännu inte tagit ställning till hur länsstyrelsens beslut om förbud av beläggning ska hanteras. Möjligen kan beslutet komma att överklagas till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, säger Wirestam avslutningsvis.

Publicerad 2013-12-10
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]