Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Landsbygdstillväxt diskuterades i Frinnaryd
Huvudmeny

Landsbygdstillväxt diskuterades i Frinnaryd

Hur kan det skapas tillväxt på landsbygden? Det funderades det över när ett antal bygde- och samhällsföreningar var samlade i Frinnaryds bygdegård.

Ganska precis hälften av kommunens invånare bor utanför Aneby tätort. För att få tillväxt i kommunen är det viktigt att marknadsföra de möjligheter som landsbygdsboende erbjuder.

Just nu pågår förstudien till Plattform för tillväxt, som utförs av Ola Gustafsson, och på måndagskvällen (7 feb) var ett antal landsbygdsföreträdare samlade för att fundera på möjligheterna.

Samhällsföreningen, bygdegårdsföreningen och hembygdsföreningen i Frinnaryd var representerade, liksom Sunhults Byalag, Föreningen Hembygden i Lommaryd, Bredestads Hembygdsförening och Föreningen Stierngranats Muséer.

Många värdefulla synpunkter kom fram och bland annat trycktes på vikten av säkerställa barnomsorg i alla kommundelar, att utveckla turismen, marknadsföra det naturnära boendet och inte minst att ta tillvara det engagemang och den sammanhållning som finns ute i byaföreningarna.

Under kvällen medverkade också Christer Eriksen, ordförande i Länsbygderådet, som också jobbar med en förstudie kring hur man kan utveckla landsbygdsboendet.

Publicerad 2011-02-08
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]