Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Lutläckage i Jularp
Huvudmeny

Lutläckage i Jularp

På grund av ett tekniskt fel i vattenverket vid Jularp i Aneby, har lut kommit ut i dagvattnet i området kring vattenverket. Lut används i vattenverkets process för att höja pH-värdet på dricksvattnet

Läckaget upptäcktes på kvällen den 2 mars. Det finns i nuläget ingen risk för dricksvattnet men däremot för den närliggande miljön. Följden av ett läckage blir ett förhöjt pH-värde. Aneby Miljö & Vatten AB som ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten i Aneby kommun inledde arbetet med åtgärder direkt efter det att läckaget upptäckts. Dagvattnet i det aktuella området sugs upp i slambilar och invallningar byggs. pH-värdet i dagvattendikena och Svartån mäts kontinuerligt. Även pH-värdet i vattentäkten i Norra Jularp följs upp för att se att det inte blir någon påverkan. Huvuddelen av dricksvattnet till Aneby tätort tas dock från vattentäkten i Södra Jularp. pH-värdet i utgående dricksvatten övervakas automatiskt och vid förhöjt pH-värde stoppas distributionen.

Om du har frågor kring ovanstående är du välkommen att kontakta Aneby Miljö & Vatten AB på telefon 0380-463 70

Publicerad 2011-03-03
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]