Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Medborgardialog om Konserthuset går vidare på facebook
Huvudmeny

Medborgardialog om Konserthuset går vidare på facebook

Allaktivitetshus och utbyggnad - önskemål om Konserthuset på medborgardialogen.

Nu pågår i Aneby kommun en medborgardialog om Konserthuset och hur vi i framtiden kan utveckla detta i rollen som Anebys främsta kulturhus. Du som vill tycka till i frågan har chansen fram till 20 juni att framföra idéer och ge synpunkter via facebook.

Första delen i medborgardialogen var ett offentligt möte, som naturligtvis hölls i konserthuset. Dit kom 23 personer och det fördes livliga diskussioner runt borden, där deltagarna delades in i grupper och resonerade runt olika frågeställningar.

Allaktivitetshus och fritidsklubb

En genomgående synpunkt som kom fram under kvällen var att konserthuset bör utvecklas till ett allaktivitetshus där alla åldrar kan samlas och ha utbyte av varandra. Det finns ett stort behov av en sådan mötesplats utanför den verksamhet som idag bedrivs på ett utmärkt sätt av idrottsföreningarna och kyrkorna, men alla fångas inte upp där.

Inrätta en fritidsklubb för de lite äldre fritidsbarnen var också en idé som framfördes med stor inlevelse och med beskrivning om hur en sådan verksamhet kan skapas och utvecklas. Den skulle vara en del i att få ett dagligt nyttjande av konserthuset.

Andra verksamheter som tydligt efterfrågades var evenemang från världens stora scener, både vad gäller kultur och sport. Det är evenemang som kan visas i realtid på storbild. Även livespelningar med teater-, revy- och cabaréföreställningar efterlystes.

Utbyggnad - kanske med bibliotek

Flera återkom under kvällen, på olika sätt, till behovet av att bygga ut konserthuset, framförallt med foajé och fler toaletter, samt möjligheter till utställlningsrum. Dessutom var det många som såg ett framtida bibliotek och kanske också caféverksamhet och turistbyrå inrymt i konserthuset.

När så deltagarna fick visionera om hur konserthuset ser ut 2025 var det just de ovan nämnda verksamheterna som många såg vara uppfyllda. Dessutom var det ett tydligt önskemål om att också utveckla Svartåparken och öka attraktiviteten för denna. En inomhusscen i konserthuset kombinerat med en utomhusscen i parken kan vara ett sätt och även att få till ett sommarcafé i Svartåparken.

Fler synpunkter via facebook

Den som vill vara med och tycka till om Konserthuset är mycket välkommen att göra det i den facebookgrupp som startats. Idéer och synpunkter kan lämnas på facebook till och med 20 juni och det går naturligtvis också att kommentera och diskutera de idéer som redan framförts. 

Länk för att komma vidare till facebook

Styrgrupp tar frågan vidare

Synpunkterna som kommer fram under medborgardialogen ska en arbetsgrupp jobba vidare med. Direktiven för den arbetsgruppen är att både presentera vad som kan göras omgående för att utveckla Konserthuset och vad som kan göras på lite längre sikt. I oktober ska kommunfullmäktige ta del av vad man kommit fram till och fatta vidare beslut. Sedan återstår det att se hur långt arbetet kommit då.

Publicerad 2013-05-24
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]