Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Medborgarundersökning görs i vår
Huvudmeny

Medborgarundersökning görs i vår

Vad tycker Anebyborna om sin kommun och den verksamhet som finns i kommunen? Och har medborgarnas inställning förändrats under senaste femårsperioden? Det vill Aneby kommun ha svar på i en medborgarundersökning under våren.

I medborgarundersökningen, som genomförs av Statistiska Centralbyrån, SCB, får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till medborgarinflytande.

Jämföra med 2006
Aneby kommun var senast med i undersökningen 2006 och nu finns alltså möjlighet att gå tillbaka och jämföra resultaten och vad som hänt under senaste femårsperioden.Går man tillbaka till undersökningen för fem år sedan gav medborgarna i Aneby ett något lägre helhetsbetyg på Aneby som en plats att leva och bo på, jämfört med snittet för kommunerna i undersökningen.

Bra betyg på förskola, grundskola och äldreomsorg
Tittar man djupare på resultatet finns det områden där Aneby kommun utmärker sig både i positiv och negativ bemärkelse. Här är några områden där Aneby kommun utmärkte sig med ett bättre betyg än vad genomsnittskommunen i landet noterade:
Förskola, grundskola, äldreomsorg, räddningstjänst, stöd för utsatta personer, miljö, bostäder och trygghet.

Mindre smickrande var att kommunen låg under medelkommunens resultat på områden som kommersiellt utbud, kommunikationer, gator och vägar, gång- och cykelväger samt fritidsaktiviteter i form av idrotts- och kulturliv.

500 medborgare tillfrågas
I mitten av juni månad kommer resultatet från vårens undersökning, där det då blir möjligt att avläsa eventuella förändringar i medborgarnas uppfattning nu jämfört med 2006.

Insamlingen av uppgifter skickas till ett slumpmässigt representativt urval av kommuninvånare i Aneby kommun i åldrar mellan 18-84 år. Totalt är det 500 personer som får enkäten. Svaren på enkäten ska skickas in senast 10 maj. Deltagarna i enkäten får sitt formulär via post, men för den som önskar finns inloggningsuppgifter i brevet så att man kan avlämna svar via en webbenkät.

Publicerad 2011-03-10
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]