Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Mer information kring olyckshändelsen i förskolan
Huvudmeny

Mer information kring olyckshändelsen i förskolan

Under onsdagen gjordes en internundersökning och en rekonstruktion av händelsen vid en av kommunens förskolor då ett barn fastnade i en hissanordning till en rullgardin och nu vårdas på sjukhus.

Tillsammans med förskolans personal har händelsen beskrivits detaljerat och tidsrymden för det inträffade har uppskattats. Kommunens interna utredning visar att det är en olyckshändelse och att personalen uppträtt på ett professionellt och rådigt sätt. I barngruppen fanns vid olyckstillfället fem barn och enheten var bemannad med två personal.
 Kommunen har haft kontakter med IKEA som säljer rullgardiner av den aktuella sorten för eventuella åtgärder kring produkten.

Onsdag 2011-12-07

Barn skadat vid en av kommunens förskolor

Under tisdagen den 6 december inträffade en olycka vid en av kommunens förskolor. Ett barn fastnade i hissanordningen/gardinsnöret till en rullgardin och hittades där av personalen som snabbt kunde ta loss barnet, tillkalla ambulans och själva ge hjälp på platsen. Även personal från kommunens räddningstjänst var snabbt på plats för att kunna bistå med sjukvårdsinsatser.

Barnet fördes till sjukhus i sällskap av föräldrarna.

Övriga föräldrar med barn på den aktuella enheten underrättades om händelsen och all personal inom barn- och utbildningsavdelningen informerades under tisdagseftermiddagen.

Personalen vid den aktuella förskolan får krisstöd för att bearbeta händelsen.

Under onsdagen har barn- och utbildningschefen och förskoleschefen utrett och analyserat händelsen. Det handlar om ett mycket kort tidsförlopp och barnets belägenhet upptäcktes snabbt.

Händelsen är att betrakta som en arbetsplatsolycka och av det skälet har en anmälan gjorts i enlighet med kommunens upprättade rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Verksamheten har varit i kontakt med Arbetsmiljöverket som gjort bedömningen att någon anmälan till myndigheten inte krävs i det aktuella fallet.

Under dagen kommer också föräldrar att skriftligen få vidare information om händelsen och vilka åtgärder som vidtagits och hur ärendet hanteras vidare. En ny skyddsrond i förskolan kommer att genomföras snarast. Liknande rullgardiner i andra förskolelokaler har kontrollerats.

Det finns för närvarande inga aktuella uppgifter om barnets hälsotillstånd.

Presskonferens

Aneby kommun kommer att hålla presskonferens klockan 16.00 i kommunhusets stora sammanträdesrum.
Barn- och utbildningschefen Bo Rofors och informationschefen Anneli Persson kommer att vara på plats.

Vid eventuella frågor kring presskonferensen kontakta informationschef Anneli Persson tel. 0380-462 28

Tisdag 2011-12-06

Barn skadat vid en av kommunens förskolor

I samband med en olyckshändelse vid en av kommunens förskolor har ett barn har skadats och förts till sjukhus.

Olyckan skedde vid lunchtid under tisdagen den 6 december. Samtliga föräldrar med barn på den aktuella avdelningen är underrättad och personal i samtliga kommunens förskolor är informerade om händelsen. Kommunen arbetar med ärendet enligt krisplanen.

Publicerad 2011-12-08
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]