Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Nej till vindkraftverk i Frinnaryd
Huvudmeny

Nej till vindkraftverk i Frinnaryd

Tillsynsnämnden i Aneby kommun säger nej till bygglovsansökan om vindkraftverk i Frinnaryd.

Kungörelse av beslut
Tillsynsnämnden i Aneby kommun har fattat följande beslut;

  • Den 26 september 2012, § 106, har nämnden beslutat att inte bevilja bygglov för uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Frinnaryd 9:1.   
  • Den 24 oktober 2012, § 125, beslutade nämnden med stöd av miljöbalken kap 26 § 9 att förbjuda etablering av vindkraftsanläggning på fastigheten Frinnaryd 9:1.

Handlingarna i ovanstående ärenden finns tillgängliga på samhällsbyggnadsavdelningen i kommunhuset i Aneby. Besluten finns även tillgängliga på www.aneby.se.

Överklagande till länsstyrelsen ska ske genom brev som ska ha inkommit till Tillsynsnämnden i Aneby kommun, Box 53, 57822 Aneby, senast den 2013-01-21.

Publicerad 2012-12-21
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]