Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Ny förordning om bekämpningsmedel
Huvudmeny

Ny förordning om bekämpningsmedel

På grund av flera nya EU-regler om bekämpningsmedel har regeringen beslutat om en ny förordning om bekämpningsmedel. Naturvårdsverkets föreskrifter fortsätter att gälla, men kommer på sikt att anpassas. Den nya förordningen förtydligar att den som avser sprida bekämpningsmedel har ansvar för människors hälsa och miljön och tillståndsplikten utökas.

Inom följande områden är det tillståndspliktigt att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Inom följande områden är det anmälningspliktigt att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat,
 • på banvallar, och
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvad­ratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Ansökan om tillstånd och anmälan görs till Tillsynsnämnden minst fyra veckor innan spridningen. Ansökan/anmälan görs på blankett som finns i blankettlagret för  Miljö och hälsa

Mer information om de nya reglerna finns på Naturvårdsverkets hemsida

Publicerad 2014-06-26
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]