Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Nya Miljömål och Energi- och klimatstrategi antagna av KF
Huvudmeny

Nya Miljömål och Energi- och klimatstrategi antagna av KF

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2011-06-20 att fastställa Miljömål för Aneby kommun. De lokala miljömålen ska ligga till grund i ställningstagande kring till exempel VA-planer, avfallsplaner med mera, och en sammanfattning av miljömålen skrivs också in i Översiktsplanen. Förslaget har varit ute på remiss hos länsstyrelsen, olika organisationer och i partigrupperna.

Energi- och klimatstrategi för Aneby kommun har en koppling till kommunens miljömål, och har också varit ute på remiss hos olika organisationer och i partigrupperna.

Miljömålen syftar till att bevara och förbättra vår goda livsmiljö i Aneby kommun. De berör såväl allmänhet som näringsverksamhet och kommunens egna verksamheter. Att målen antagits innebär att inriktningen för arbetet med konkreta åtgärder har tydliggjorts.

Framtagandet av en Energi- och klimatstrategi har tre syften; att uppfylla lagkrav, att uppfylla kommunens åtagande i projektet ”Uthållig kommun” och att bidra till en uthållig och hållbar kommun. Den kommer också att gälla som kommunens energiplan.

Här kan du läsa dokumenten i dess helhet:

application/pdf Lokala Miljömål (1,36 MB)

Publicerad 2011-06-29
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]