Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Nytt boende skapas för ensamkommande flyktingbarn
Huvudmeny

Nytt boende skapas för ensamkommande flyktingbarn

Aneby kommun startar ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Boendet ska inrättas i ett hyreshus på Konserthusgatan 32 i centrala Aneby och beräknas öppna efter sommaren.

Kommunen har inför 2011 tecknat nytt avtal med Migrationsverket om fem platser för mottagning av ensamkommande flyktingbarn. I samband med det har kommunen skrivit hyreskontrakt för två stora lägenheter i fastigheten på Konserthusgatan vilken ägs av stiftelsen Aneby bostäder. 

Sammanlagt blir det sju sovrum i lägenheterna, som stått tomma och blir klara för inflyttning efter en lättare renovering. Flyktingboendet kommer att bemannas av personal dygnet runt. Personalens uppgift är att hjälpa barnen med skolgång, fritidsaktiviteter, se till det blir struktur och trygghet i vardagen samt stötta barnen i deras kontakter med anhöriga i hemlandet.

Det här är första gången socialtjänsten i Aneby kommun driver ett boende för barn i egen regi. Barnen som ska bo där kommer att vara placerade av socialtjänsten, och boendet kommer att lyda under samma lagstiftning som andra barnhem och genomgå regelbunden tillsyn av socialstyrelsen.

– Vi tar ett steg framåt och utvecklar mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Genom att starta och driva ett boende i egen regi, utvecklar vi en ny verksamhet för kommunen, anställer personal och tar på oss en viktig och ansvarsfull uppgift, säger Ragnhild Sjöström som kommer att vara enhetschef för boendet.

År 2010 skrevs ett avtal om mottagande av fem individer, men eftersom ersättningen beräknad på individer ändras när barnen fått uppehållstillstånd, har Aneby kommun nu valt att skriva avtal om platser istället.

Det nya avtalet omfattar sex platser varav tre är vikta för asylsökande. För varje avtalad plats får kommunen 1 600 kronor per dygn från staten, och för varje utnyttjad plats betalas ytterligare 300 kronor ut till kommunen. Utöver detta får kommunen en fast grundersättning varje år, samt ersättning för andra extraordinära kostnader i samband med mottagande och schablonersättning per individ som beviljas permanent uppehållstillstånd. Avtalet är löpande och platsantalet kan komma att utökas efterhand.

Publicerad 2011-04-20
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]