Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Nytt om ny skolbyggnation
Huvudmeny

Nytt om ny skolbyggnation

Kommunfullmäktige fattade vid sitt sammanträde den 28 april, ett inriktningsbeslut i enlighet med alternativ 3b i skolutredningen; Barnskola, förskola till och med år 3, på Furulid och Park. 

Byggprojektet i sin helhet omfattar tre delprojekt:

  • Etapp 1. Förskola Park, två avdelningar
  • Etapp 2. 4-5 parallell på Furulid
  • Etapp 3. Barnskola Furulid  

Arbetet påbörjas nu med projektering och upphandling av etapp 1.

Tidsplanen för de olika etapperna ser ut enligt följande:

Etapp 1 påbörjades omgående efter att fullmäktige fattat beslut. Djupare utredningar behöver göras kring logistikflöden och infrastruktur, miljö- och energi, och inte minst behövs en djupare utredning kring vilka behov själva byggnaden ska fylla ur ett långsiktigt hållbart verksamhetsperspektiv.

Upphandlingen av Etapp 1 beräknas vara klar i juni 2015, byggstarten påbörjas sedan omgående. Verksamhetsstart för de två nya förskoleavdelningarna på Park planeras till juli 2016.

Upphandling av Etapp 2 och 3 kommer i stort sett att drivas parallellt med Etapp 1, med en planerad byggstart för Etapp 2 i januari 2016. För att verksamheterna ska kunna bedrivas på ett bra sätt kommer byggstart för Etapp 3 att påbörjas först när Etapp 2 är klar.

Projekten i sin helhet kommer preliminärt vara klara årsskiftet 2018/2019.

Publicerad 2014-05-26
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]