Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Nyheter » Positivt resultat när kommunens ekonomi redovisades
Huvudmeny

Positivt resultat när kommunens ekonomi redovisades

Delårsrapport 2015

Delårsrapport 2015

Delårsrapporten för 2015 presenterades vid kommunfullmäktige under måndagen. Katarina Ljunggren ekonomichef och Anne Hallberg kommunchef sammanfattade rapporten och kunde konstatera ett positivt resultat på sista raden. 

Delårsrapporten sammanfattar årets två första tertial för verksamheten i kommunen, det vill säga kommunens resultat för perioden januari till och med augusti. Redovisningen upprättas av kommunen och är en sammanställd rapport som visar verksamhetens utfall, dess finansiering och den ekonomiska ställningen.

Det ekonomiska resultatet för perioden januari - augusti 2015 är postitivt, 6 469 tkr, vilket är 4 985 tkr bättre än budget. Avdelningarna uppvisar en negativ avvikelse motsvarande 285 tkr.

Den prognos som görs för helåret är ett positivt resutat på 4 866 tkr vilket är en förbättring jämfört med tidigare budgeterat resultat om 3 000 tkr. Detaljer kring resultatet kan läsas i rapporterna nedan.

 

Artikel i Smålandstidningen och rapporter i sin helhet

Nedan kan rapporterna hämtas hem. Smålandstidningen har också skrivit en artikel som sammanfattar en del av innehållet. Läs den här.

del 1 hittar du förvaltningsberättelse, finansiella rapporter och revisionsberättelse.

del 2 hittar du verksamhetsredovisning: Kommunövergripande anslaget. Kommunservice- och beslutstödsavdelningen, barn- och utbildningsavdelningen, vård- och omsorgsavdelningen samt samhällsbyggnadsavdelningen.

Publicerad 2015-10-26
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]